Đang tải...
Tìm thấy 195 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  7.842.174,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  7.629.667,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.006 crt - AAAAA

  7.771.338,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  7.558.833,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Inger Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  11.808.953,00 ₫
  5.971.797  - 61.886.297  5.971.797 ₫ - 61.886.297 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Farxad Daughter Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farxad Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  8.479.692,00 ₫
  2.958.862  - 36.499.124  2.958.862 ₫ - 36.499.124 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.042 crt - AAAAA

  8.869.286,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  10.923.511,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.145 crt - AAAAA

  12.233.965,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  7.558.833,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.196 crt - AAAAA

  13.190.242,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  9.754.728,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  8.692.197,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Maraly Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maraly

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  8.125.515,00 ₫
  3.079.444  - 32.200.337  3.079.444 ₫ - 32.200.337 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.227 crt - AAAAA

  12.977.735,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 22. Dây chuyền trẻ em Sambrero Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sambrero

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  8.621.362,00 ₫
  4.482.632  - 36.472.083  4.482.632 ₫ - 36.472.083 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Williway Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  12.765.230,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Suestado Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Suestado

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  9.223.463,00 ₫
  3.791.853  - 43.325.811  3.791.853 ₫ - 43.325.811 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  10.569.334,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Dây chuyền trẻ em Gregale Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.076 crt - AAAAA

  12.977.735,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  7.487.997,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.006 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  13.190.242,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  11.065.181,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 32. Dây chuyền trẻ em Ludovica Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  7.806.755,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Ladybug Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  16.554.921,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 34. Dây chuyền trẻ em Antanella Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  7.169.237,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.142 crt - AAAAA

  13.969.430,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  10.533.916,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 37. Dây chuyền trẻ em Astra Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  12.836.065,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 38. Dây chuyền trẻ em Birdie Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  19.600.841,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Cutie Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAAAA

  14.429.860,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  17.263.275,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  16.696.591,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  9.825.564,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.994.347,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 44. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Sunwapta Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sunwapta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.028 crt - AAAAA

  10.498.499,00 ₫
  5.591.935  - 47.219.051  5.591.935 ₫ - 47.219.051 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  9.365.134,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Morilena Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Morilena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  10.073.486,00 ₫
  3.985.704  - 42.649.898  3.985.704 ₫ - 42.649.898 ₫
 49. Dây chuyền trẻ em Assunta Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.004 crt - AAAAA

  8.763.033,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 50. Dây chuyền trẻ em Starburst Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starburst

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  8.338.021,00 ₫
  3.995.977  - 33.741.409  3.995.977 ₫ - 33.741.409 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Caver Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Caver

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.028 crt - AAAAA

  8.798.450,00 ₫
  4.597.536  - 35.512.292  4.597.536 ₫ - 35.512.292 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Nashi Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nashi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  10.569.334,00 ₫
  5.746.583  - 51.274.511  5.746.583 ₫ - 51.274.511 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Olinda Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Olinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  10.463.082,00 ₫
  4.596.186  - 45.340.025  4.596.186 ₫ - 45.340.025 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Pali Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pali

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  4.527.243  - 44.975.034  4.527.243 ₫ - 44.975.034 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Shapley Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shapley

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  10.746.423,00 ₫
  4.780.033  - 51.585.430  4.780.033 ₫ - 51.585.430 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  7.523.414,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  7.842.174,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Willy Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Willy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.135 crt - AAAAA

  12.517.306,00 ₫
  7.010.534  - 74.350.067  7.010.534 ₫ - 74.350.067 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  14.642.367,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  10.640.170,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Swarovski

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  10.392.246,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  13.721.508,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.100.600,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  11.348.522,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫

You’ve viewed 60 of 195 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng