Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.241.965,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.878.748,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  10.440.910,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  11.342.034,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AAA

  13.546.040,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.808.648,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Ladybug Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  29.992.007,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.912.148,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  10.760.482,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 14. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.981.292,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  10.775.351,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AAA

  14.670.483,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  9.641.985,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.345.464,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.376.489,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  7.547.746,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  11.645.922,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  9.461.653,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  9.110.720,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  11.524.799,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  8.362.353,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  7.666.978,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  13.649.860,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.749.473,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  12.835.254,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  11.913.584,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 34. Dây chuyền trẻ em Cutie Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  20.350.829,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 35. Dây chuyền trẻ em Astra Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.88 crt - AAA

  17.783.724,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Birdie Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  46.015.394,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.005.702,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  10.122.964,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.156.911,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  16.480.841,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Cosmos Hồng Ngọc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  10.527.427,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  15.343.691,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  15.699.758,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.643.642,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.095.344,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  9.323.227,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  9.641.985,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  9.045.563,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  10.229.216,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  9.129.376,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.027 crt - AAA

  9.771.760,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  9.187.234,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  9.252.391,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  8.119.025,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  10.376.564,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  9.004.467,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.004 crt - AAA

  10.846.185,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  9.004.467,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.679.373,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.829.348,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  10.952.440,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  9.287.808,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.485.446,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng