Đang tải...
Tìm thấy 188 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trẻ em Estimation Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Estimation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  12.085.264,00 ₫
  5.190.986  - 58.858.220  5.190.986 ₫ - 58.858.220 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.115 crt - AAA

  10.630.165,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.981.638,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Voninkazo Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Voninkazo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.076.309,00 ₫
  4.298.785  - 47.205.531  4.298.785 ₫ - 47.205.531 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  9.083.684,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.133.237,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.652.336,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AAA

  11.615.371,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.631.559,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Williway Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  14.955.177,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  13.460.605,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.359.801,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  16.993.991,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.064.953,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  9.410.825,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 17. Dây chuyền trẻ em Sambrero Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sambrero

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  8.810.616,00 ₫
  4.482.632  - 36.472.083  4.482.632 ₫ - 36.472.083 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.446.243,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  8.109.833,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  9.587.913,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.395.143,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Gregale Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  14.356.590,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Antanella Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.025 crt - AAA

  7.304.418,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 25. Dây chuyền trẻ em Ludovica Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.996.009,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.385.528,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.923.283,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  10.947.843,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  15.623.517,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  14.640.745,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.335.544,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Rute Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rute

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  8.462.118,00 ₫
  2.650.647  - 32.267.928  2.650.647 ₫ - 32.267.928 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Pali Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.464.974,00 ₫
  4.527.243  - 44.975.034  4.527.243 ₫ - 44.975.034 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Willy Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Willy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  15.329.090,00 ₫
  7.010.534  - 74.350.067  7.010.534 ₫ - 74.350.067 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  10.748.315,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Morilena Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Morilena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  10.370.886,00 ₫
  3.985.704  - 42.649.898  3.985.704 ₫ - 42.649.898 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.121.070,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Assunta Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.004 crt - AAA

  8.844.142,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 42. Dây chuyền trẻ em Nashi Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nashi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.434.498,00 ₫
  5.746.583  - 51.274.511  5.746.583 ₫ - 51.274.511 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.886.969,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.014.818,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.967.657,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.873.146,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Dây chuyền trẻ em Sunwapta Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sunwapta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  10.687.753,00 ₫
  5.591.935  - 47.219.051  5.591.935 ₫ - 47.219.051 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.227 crt - AAA

  15.789.519,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 50. Dây chuyền trẻ em Starburst Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starburst

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  8.473.202,00 ₫
  3.995.977  - 33.741.409  3.995.977 ₫ - 33.741.409 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Caver Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Caver

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  9.095.850,00 ₫
  4.597.536  - 35.512.292  4.597.536 ₫ - 35.512.292 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Maraly Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maraly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.233.660,00 ₫
  3.079.444  - 32.200.337  3.079.444 ₫ - 32.200.337 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Olinda Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Olinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.868.627,00 ₫
  4.596.186  - 45.340.025  4.596.186 ₫ - 45.340.025 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Shapley Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shapley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  13.125.625,00 ₫
  4.780.033  - 51.585.430  4.780.033 ₫ - 51.585.430 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Suestado Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Suestado

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  10.142.700,00 ₫
  3.791.853  - 43.325.811  3.791.853 ₫ - 43.325.811 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  16.453.804,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  10.500.391,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  15.672.721,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.564.813,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  13.014.235,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  9.296.191,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.587.913,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  8.937.418,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫

You’ve viewed 60 of 188 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng