Đang tải...
Tìm thấy 195 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.217.430,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.035.711,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.323.074,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Rionnag Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  7.451.768,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Illogicality Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Illogicality

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.137 crt - VS

  11.141.424,00 ₫
  3.937.579  - 36.810.042  3.937.579 ₫ - 36.810.042 ₫
 8. Dây chuyền trẻ em Nyenyezi Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nyenyezi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.232.385,00 ₫
  4.217.676  - 49.638.810  4.217.676 ₫ - 49.638.810 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.535.580,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.928.377,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 12. Dây chuyền trẻ em Expansively Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Expansively

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.027.989,00 ₫
  3.793.745  - 34.065.846  3.793.745 ₫ - 34.065.846 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.257.258,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  16.776.078,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.889.757,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Achaiah Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Achaiah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.125.202,00 ₫
  3.678.029  - 43.731.353  3.678.029 ₫ - 43.731.353 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.566.555,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - I Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - I

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  9.223.733,00 ₫
  2.794.481  - 35.039.159  2.794.481 ₫ - 35.039.159 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.557.707,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  9.696.058,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.841.591,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Antanella Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  7.791.073,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.632.945,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.970.358,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  18.439.627,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Fjuri Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fjuri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  8.746.542,00 ₫
  4.481.281  - 48.543.836  4.481.281 ₫ - 48.543.836 ₫
 32. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.062.401,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Vergerane Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.201.216,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 35. Dây chuyền trẻ em Loche Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.475.087,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  19.219.357,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  7.820.814,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.221.105,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Nikanor Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nikanor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  24.347.077,00 ₫
  7.886.244  - 194.648.487  7.886.244 ₫ - 194.648.487 ₫
 40. Dây chuyền trẻ em Kandn Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  13.075.878,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.166.686,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.130.568,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.926.948,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  20.034.233,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Maraly Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maraly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  8.422.915,00 ₫
  3.079.444  - 32.200.337  3.079.444 ₫ - 32.200.337 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.352.079,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Pali Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.654.229,00 ₫
  4.527.243  - 44.975.034  4.527.243 ₫ - 44.975.034 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Jarl Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.551.954,00 ₫
  2.636.047  - 35.498.774  2.636.047 ₫ - 35.498.774 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.570.998,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.393.910,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.031.428,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.333.501,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Inger Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.637.389,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 55. Dây chuyền trẻ em Cutie Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  45.792.073,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Ludovica Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.590.810,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Willy Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Willy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  19.573.804,00 ₫
  7.010.534  - 74.350.067  7.010.534 ₫ - 74.350.067 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  9.505.182,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.412.287,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.397.112,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.937.570,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Gregale Kim Cương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  16.113.956,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Shapley Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shapley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.369.992,00 ₫
  4.780.033  - 51.585.430  4.780.033 ₫ - 51.585.430 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Kim Cương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.943.746,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫

You’ve viewed 60 of 195 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng