Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trẻ em Birdie Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  23.980.735,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.654.229,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.12 crt - AAA

  11.616.183,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  13.406.533,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Cutie Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.2 crt - AAA

  16.619.807,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Ladybug Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.799.286,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  17.560.675,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  16.993.991,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.15 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.15 crt - AAA

  15.237.166,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.142 crt - AAA

  14.537.193,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  12.673.036,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  11.236.862,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.598.263,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 19. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  9.748.238,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  10.714.790,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Thạch Anh Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  8.539.441,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng