Đang tải...
Tìm thấy 122 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  10.802.388,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Environmentally Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmentally

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.126 crt - AAA

  14.973.562,00 ₫
  5.703.596  - 69.010.383  5.703.596 ₫ - 69.010.383 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.056 crt - AAA

  10.549.056,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.672.958,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  14.129.755,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  17.832.119,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.863.144,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  8.189.860,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.681.569,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Birdie Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  46.988.704,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.840.163,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  9.225.355,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 14. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  9.900.183,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.389.617,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Astra Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.88 crt - AAA

  23.082.857,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.492.357,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 18. Dây chuyền trẻ em Cutie Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  26.974.745,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền trẻ em Ladybug Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  31.857.518,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  18.398.803,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  10.041.855,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  9.611.434,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.346.166,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  13.812.078,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  16.697.132,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Cosmos Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  10.554.464,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  15.587.018,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  15.916.049,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.236.128,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  9.350.264,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.045 crt - AAA

  9.072.600,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  9.137.757,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.025 crt - AAA

  9.102.340,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.027 crt - AAA

  10.015.087,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  9.214.271,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.240.800,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  9.031.504,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.031.504,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.895.664,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.045.639,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  12.075.802,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  9.262.665,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  7.710.776,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Bazza Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.99 crt - AAA

  22.442.095,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Bobby Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bobby

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.127.829,00 ₫
  3.287.624  - 47.827.370  3.287.624 ₫ - 47.827.370 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Jarl Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarl

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.686.790,00 ₫
  2.636.047  - 35.498.774  2.636.047 ₫ - 35.498.774 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  7.682.928,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Lombre Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lombre

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.547.824,00 ₫
  2.757.711  - 34.038.813  2.757.711 ₫ - 34.038.813 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.495.795,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Nikanor Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nikanor

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAA

  20.534.946,00 ₫
  7.886.244  - 194.648.487  7.886.244 ₫ - 194.648.487 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Oden Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Oden

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  9.185.342,00 ₫
  3.081.066  - 38.472.782  3.081.066 ₫ - 38.472.782 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Rute Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rute

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.044 crt - AAA

  9.895.047,00 ₫
  2.650.647  - 32.267.928  2.650.647 ₫ - 32.267.928 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  7.462.853,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  9.517.077,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Gobit Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gobit

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.977.355,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Haza Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.078 crt - AAA

  10.453.888,00 ₫
  3.821.863  - 48.395.132  3.821.863 ₫ - 48.395.132 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Jamee Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jamee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  7.906.519,00 ₫
  2.547.909  - 30.497.044  2.547.909 ₫ - 30.497.044 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Kandn Ngọc Lục Bảo

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.186 crt - AAA

  9.912.620,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  14.256.557,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Larisaza Ngọc Lục Bảo

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larisaza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.025 crt - AAA

  8.579.454,00 ₫
  2.938.314  - 34.971.563  2.938.314 ₫ - 34.971.563 ₫

You’ve viewed 60 of 122 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng