Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.096 crt - AAAAA

  10.285.993,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  7.204.656,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  7.771.338,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.02 crt - AAAAA

  10.569.334,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  10.640.170,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  11.348.522,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Dây chuyền trẻ em Astra Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.88 crt - AAAAA

  12.836.065,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Birdie Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  19.600.841,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Cutie Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.2 crt - AAAAA

  14.429.860,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.36 crt - AAAAA

  10.923.511,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Ladybug Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  16.554.921,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  17.263.275,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  16.696.591,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  9.825.564,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  8.692.197,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.994.347,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  13.190.242,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  14.642.367,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 25. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  10.392.246,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  13.721.508,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.142 crt - AAAAA

  13.969.430,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  11.100.600,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  12.021.459,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  12.446.471,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  9.188.046,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.045 crt - AAAAA

  8.585.945,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  8.975.539,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  9.931.816,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.025 crt - AAAAA

  8.940.122,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.027 crt - AAAAA

  8.798.450,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.048 crt - AAAAA

  8.727.616,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.01 crt - AAAAA

  9.117.210,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  7.983.844,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.032 crt - AAAAA

  9.754.728,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  7.487.997,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  12.375.636,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  8.727.616,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  8.869.286,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.004 crt - AAAAA

  10.711.004,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  10.533.916,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  11.206.853,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  8.869.286,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  11.065.181,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  10.463.082,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.613.057,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  10.463.082,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  10.994.347,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.005 crt - AAAAA

  10.817.259,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.005 crt - AAAAA

  9.152.627,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  9.188.046,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 60. Dây chuyền trẻ em Inger Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  9.329.716,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.02 crt - AAAAA

  9.046.374,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.08 crt - AAAAA

  12.021.459,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.042 crt - AAAAA

  8.869.286,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng