Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Phule Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phule

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  4.055.458  - 41.798.258  4.055.458 ₫ - 41.798.258 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  7.312.801,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Environmentally Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmentally

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.126 crt - AAA

  14.757.271,00 ₫
  5.703.596  - 69.010.383  5.703.596 ₫ - 69.010.383 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  10.251.656,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  8.254.207,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.36 crt - AAA

  12.897.167,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  9.614.949,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  7.214.929,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  10.041.855,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.35 crt - AAA

  12.723.863,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  11.314.998,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  10.748.315,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  13.433.569,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  9.178.852,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  10.148.107,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  12.673.036,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  11.564.813,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  10.679.373,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  17.075.100,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Astra Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.88 crt - AAA

  15.728.958,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 25. Dây chuyền trẻ em Birdie Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  45.474.666,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  10.735.338,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Cutie Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.2 crt - AAA

  17.701.263,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Ladybug Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  29.126.842,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  17.641.784,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  11.028.952,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  9.900.183,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  16.399.731,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 35. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  10.500.391,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.938.145,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  15.618.648,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  11.479.109,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  13.643.642,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  12.933.126,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  9.296.191,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  9.614.949,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  8.937.418,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  9.083.684,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.025 crt - AAA

  9.075.303,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.027 crt - AAA

  9.528.432,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  9.079.089,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  9.225.355,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  8.091.989,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  10.214.346,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.25 crt - AA

  9.218.326,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  9.106.125,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.004 crt - AAA

  10.819.149,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  11.416.654,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  10.598.263,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.748.238,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.616.183,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  10.925.404,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  9.260.772,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  9.404.337,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Inger Đá Sapphire

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  9.437.861,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  9.262.665,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng