Đang tải...
Tìm thấy 110 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trẻ em Imprecisely Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Imprecisely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.288 crt - AAA

  10.337.631,00 ₫
  4.286.888  - 60.507.434  4.286.888 ₫ - 60.507.434 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Rionnag Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  7.289.549,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.878.748,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - P Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Establish - P

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.104 crt - AAA

  10.664.772,00 ₫
  3.410.910  - 42.447.126  3.410.910 ₫ - 42.447.126 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.323.496,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  10.333.576,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - H Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - H

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - AAA

  9.399.739,00 ₫
  3.225.981  - 39.297.389  3.225.981 ₫ - 39.297.389 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  7.666.978,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  9.641.985,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  7.241.965,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  7.547.746,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  11.913.584,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  11.062.747,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.145 crt - AAA

  15.397.222,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Jarmen Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarmen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.035 crt - AAA

  11.538.858,00 ₫
  3.955.423  - 49.003.452  3.955.423 ₫ - 49.003.452 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Raffinee Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Raffinee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.448 crt - AAA

  16.847.454,00 ₫
  5.166.653  - 102.765.314  5.166.653 ₫ - 102.765.314 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  7.737.812,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Arthfael Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arthfael

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.136 crt - AAA

  11.614.560,00 ₫
  3.883.506  - 54.059.255  3.883.506 ₫ - 54.059.255 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Bazza Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.99 crt - AAA

  17.927.018,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Berezi Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Berezi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.312 crt - AAA

  16.860.161,00 ₫
  6.711.783  - 98.317.831  6.711.783 ₫ - 98.317.831 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Bobby Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bobby

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  9.992.647,00 ₫
  3.287.624  - 47.827.370  3.287.624 ₫ - 47.827.370 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  8.162.824,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Eneko Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Eneko

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  14.139.489,00 ₫
  5.301.294  - 68.753.534  5.301.294 ₫ - 68.753.534 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Loche Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.184 crt - AAA

  13.744.758,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Lombre Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lombre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.385.605,00 ₫
  2.757.711  - 34.038.813  2.757.711 ₫ - 34.038.813 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Noemia Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Noemia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.248 crt - AAA

  15.942.006,00 ₫
  6.302.182  - 89.449.897  6.302.182 ₫ - 89.449.897 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Oden Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Oden

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  9.077.196,00 ₫
  3.081.066  - 38.472.782  3.081.066 ₫ - 38.472.782 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalicia Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  9.772.571,00 ₫
  3.410.910  - 40.257.178  3.410.910 ₫ - 40.257.178 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Rute Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rute

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.044 crt - AAA

  9.895.047,00 ₫
  2.650.647  - 32.267.928  2.650.647 ₫ - 32.267.928 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Sigurd Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sigurd

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.184 crt - AAA

  11.277.957,00 ₫
  3.986.244  - 59.290.797  3.986.244 ₫ - 59.290.797 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Tiede Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tiede

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  8.021.154,00 ₫
  2.630.100  - 30.442.975  2.630.100 ₫ - 30.442.975 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Yabby Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yabby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.256 crt - AAA

  15.048.181,00 ₫
  5.860.137  - 84.880.741  5.860.137 ₫ - 84.880.741 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.489.889,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  7.666.978,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  8.008.176,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.454.471,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  9.544.113,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Gobit Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gobit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  7.950.319,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Haza Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.078 crt - AAA

  10.291.669,00 ₫
  3.821.863  - 48.395.132  3.821.863 ₫ - 48.395.132 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Jamee Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jamee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 30.497.044  2.547.909 ₫ - 30.497.044 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Dây chuyền trẻ em Kandn Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.186 crt - AAA

  9.263.747,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  16.013.922,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Larisaza Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larisaza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.025 crt - AAA

  8.606.491,00 ₫
  2.938.314  - 34.971.563  2.938.314 ₫ - 34.971.563 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Locuteur Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Locuteur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  9.857.465,00 ₫
  3.287.624  - 46.610.733  3.287.624 ₫ - 46.610.733 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Vergerane Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.606.415,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Zeken Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  12.049.846,00 ₫
  4.088.983  - 56.789.931  4.088.983 ₫ - 56.789.931 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Baku Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Baku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  9.305.653,00 ₫
  4.143.055  - 37.512.989  4.143.055 ₫ - 37.512.989 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Enkidu Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Enkidu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.737.812,00 ₫
  2.465.718  - 28.820.785  2.465.718 ₫ - 28.820.785 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Dundeel Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dundeel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.225.278,00 ₫
  2.732.837  - 32.321.996  2.732.837 ₫ - 32.321.996 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Jivaro Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jivaro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.036 crt - AAA

  8.493.751,00 ₫
  2.794.481  - 34.498.432  2.794.481 ₫ - 34.498.432 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Achaiah Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Achaiah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.036 crt - AAA

  10.692.620,00 ₫
  3.678.029  - 43.731.353  3.678.029 ₫ - 43.731.353 ₫
 59. Dây chuyền trẻ em Quagga Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Quagga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  6.950.241,00 ₫
  3.074.577  - 23.859.606  3.074.577 ₫ - 23.859.606 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Arlind Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arlind

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  9.093.146,00 ₫
  2.938.314  - 35.214.891  2.938.314 ₫ - 35.214.891 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Copp Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Copp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.075 crt - AAA

  11.172.516,00 ₫
  5.218.022  - 51.720.608  5.218.022 ₫ - 51.720.608 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Bombi Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bombi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  10.118.367,00 ₫
  4.677.294  - 41.838.811  4.677.294 ₫ - 41.838.811 ₫
 63. Dây chuyền trẻ em Wicu Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wicu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.483.899,00 ₫
  4.512.913  - 45.380.578  4.512.913 ₫ - 45.380.578 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Vonve Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vonve

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  15.524.293,00 ₫
  6.056.151  - 81.812.116  6.056.151 ₫ - 81.812.116 ₫

You’ve viewed 60 of 110 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng