Đang tải...
Tìm thấy 123 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Phule Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phule

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  7.624.261,00 ₫
  4.055.458  - 41.798.258  4.055.458 ₫ - 41.798.258 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  11.168.732,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  8.176.883,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  8.382.901,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  9.895.586,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Rionnag Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  7.695.095,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  9.504.100,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  7.910.306,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  7.787.289,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Bobby Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bobby

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - VS1

  14.832.161,00 ₫
  3.287.624  - 47.827.370  3.287.624 ₫ - 47.827.370 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  11.631.323,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  7.751.871,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalicia Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalicia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  10.881.063,00 ₫
  3.410.910  - 40.257.178  3.410.910 ₫ - 40.257.178 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  11.936.563,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  9.999.137,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 17. Dây chuyền trẻ em Inger Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  10.069.971,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  9.735.261,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  9.965.611,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  16.076.917,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.042 crt - VS1

  11.708.107,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.128 crt - VS1

  15.415.606,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.145 crt - VS1

  22.426.684,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Jarmen Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarmen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.035 crt - VS1

  13.242.151,00 ₫
  3.955.423  - 49.003.452  3.955.423 ₫ - 49.003.452 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Liberte Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Liberte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.185 crt - VS1

  25.840.569,00 ₫
  4.908.726  - 72.930.660  4.908.726 ₫ - 72.930.660 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Raffinee Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Raffinee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.448 crt - VS1

  36.502.910,00 ₫
  5.166.653  - 102.765.314  5.166.653 ₫ - 102.765.314 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  8.089.285,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Arthfael Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arthfael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.136 crt - VS1

  16.967.765,00 ₫
  3.883.506  - 54.059.255  3.883.506 ₫ - 54.059.255 ₫
 31. Dây chuyền trẻ em Bazza Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.99 crt - VS1

  62.969.645,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Berezi Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Berezi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  30.919.084,00 ₫
  6.711.783  - 98.317.831  6.711.783 ₫ - 98.317.831 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  8.595.406,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  9.200.481,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Eneko Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Eneko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  19.817.131,00 ₫
  5.301.294  - 68.753.534  5.301.294 ₫ - 68.753.534 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Fingall Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fingall

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  19.983.675,00 ₫
  3.986.244  - 59.993.743  3.986.244 ₫ - 59.993.743 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Jarl Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  10.957.846,00 ₫
  2.636.047  - 35.498.774  2.636.047 ₫ - 35.498.774 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  12.387.260,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  7.539.365,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 40. Dây chuyền trẻ em Loche Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.184 crt - VS1

  20.071.273,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Lombre Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lombre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  9.683.352,00 ₫
  2.757.711  - 34.038.813  2.757.711 ₫ - 34.038.813 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Nikanor Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nikanor

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.124 crt - VS1

  114.648.623,00 ₫
  7.886.244  - 194.648.487  7.886.244 ₫ - 194.648.487 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Noemia Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Noemia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.248 crt - VS1

  27.108.035,00 ₫
  6.302.182  - 89.449.897  6.302.182 ₫ - 89.449.897 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Oden Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Oden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  11.510.471,00 ₫
  3.081.066  - 38.472.782  3.081.066 ₫ - 38.472.782 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  15.152.543,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Sholto Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sholto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.136 crt - VS1

  18.809.485,00 ₫
  4.951.985  - 64.603.453  4.951.985 ₫ - 64.603.453 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Sigurd Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sigurd

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.184 crt - VS1

  19.578.129,00 ₫
  3.986.244  - 59.290.797  3.986.244 ₫ - 59.290.797 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Tiede Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tiede

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  8.318.554,00 ₫
  2.630.100  - 30.442.975  2.630.100 ₫ - 30.442.975 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  8.106.048,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Yabby Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yabby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.256 crt - VS1

  26.592.720,00 ₫
  5.860.137  - 84.880.741  5.860.137 ₫ - 84.880.741 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  8.099.560,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  8.846.304,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Gobit Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gobit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  8.382.901,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Haza Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.078 crt - VS1

  12.616.799,00 ₫
  3.821.863  - 48.395.132  3.821.863 ₫ - 48.395.132 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Jamee Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jamee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  8.825.757,00 ₫
  2.547.909  - 30.497.044  2.547.909 ₫ - 30.497.044 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Kandn Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.186 crt - VS1

  13.048.842,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.446.859,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  27.747.716,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Larisaza Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larisaza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  9.498.692,00 ₫
  2.938.314  - 34.971.563  2.938.314 ₫ - 34.971.563 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Locuteur Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Locuteur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  14.561.797,00 ₫
  3.287.624  - 46.610.733  3.287.624 ₫ - 46.610.733 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Vergerane Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  8.904.162,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Zeken Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  17.727.488,00 ₫
  4.088.983  - 56.789.931  4.088.983 ₫ - 56.789.931 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Baku Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Baku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  10.684.509,00 ₫
  4.143.055  - 37.512.989  4.143.055 ₫ - 37.512.989 ₫

You’ve viewed 60 of 123 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng