Đang tải...
Tìm thấy 123 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  7.802.160,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  11.125.472,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  11.060.586,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  9.395.954,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  9.890.992,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Inger Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  9.961.826,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  9.681.189,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  9.695.247,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  15.536.189,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.042 crt - VS1

  11.329.597,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  13.468.986,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.145 crt - VS1

  19.290.463,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Jarmen Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarmen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  12.485.132,00 ₫
  3.955.423  - 49.003.452  3.955.423 ₫ - 49.003.452 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Liberte Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Liberte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.185 crt - VS1

  21.839.183,00 ₫
  4.908.726  - 72.930.660  4.908.726 ₫ - 72.930.660 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Raffinee Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Raffinee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.448 crt - VS1

  33.474.834,00 ₫
  5.166.653  - 102.765.314  5.166.653 ₫ - 102.765.314 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  7.954.103,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Arthfael Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arthfael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.136 crt - VS1

  16.048.528,00 ₫
  3.883.506  - 54.059.255  3.883.506 ₫ - 54.059.255 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền trẻ em Bazza Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.99 crt - VS1

  45.125.627,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Berezi Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Berezi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.312 crt - VS1

  28.810.246,00 ₫
  6.711.783  - 98.317.831  6.711.783 ₫ - 98.317.831 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Bobby Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bobby

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - VS1

  12.750.359,00 ₫
  3.287.624  - 47.827.370  3.287.624 ₫ - 47.827.370 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  8.460.224,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  9.038.263,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Eneko Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Eneko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  18.843.821,00 ₫
  5.301.294  - 68.753.534  5.301.294 ₫ - 68.753.534 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Fingall Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fingall

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  18.685.928,00 ₫
  3.986.244  - 59.993.743  3.986.244 ₫ - 59.993.743 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Jarl Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  9.876.391,00 ₫
  2.636.047  - 35.498.774  2.636.047 ₫ - 35.498.774 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  10.305.458,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  7.485.293,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 31. Dây chuyền trẻ em Loche Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.184 crt - VS1

  17.881.326,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Lombre Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lombre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  9.142.624,00 ₫
  2.757.711  - 34.038.813  2.757.711 ₫ - 34.038.813 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  11.090.595,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Nikanor Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nikanor

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.124 crt - VS1

  33.106.868,00 ₫
  7.886.244  - 194.648.487  7.886.244 ₫ - 194.648.487 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Noemia Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Noemia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.248 crt - VS1

  25.431.779,00 ₫
  6.302.182  - 89.449.897  6.302.182 ₫ - 89.449.897 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Oden Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Oden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  10.401.979,00 ₫
  3.081.066  - 38.472.782  3.081.066 ₫ - 38.472.782 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  14.503.669,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalicia Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalicia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  10.664.772,00 ₫
  3.410.910  - 40.257.178  3.410.910 ₫ - 40.257.178 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Sholto Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sholto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.136 crt - VS1

  17.890.248,00 ₫
  4.951.985  - 64.603.453  4.951.985 ₫ - 64.603.453 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Sigurd Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sigurd

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.184 crt - VS1

  18.334.455,00 ₫
  3.986.244  - 59.290.797  3.986.244 ₫ - 59.290.797 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Tiede Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tiede

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  8.264.482,00 ₫
  2.630.100  - 30.442.975  2.630.100 ₫ - 30.442.975 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  8.051.976,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Yabby Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yabby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.256 crt - VS1

  24.862.391,00 ₫
  5.860.137  - 84.880.741  5.860.137 ₫ - 84.880.741 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  7.733.217,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  7.964.378,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  8.684.086,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  7.697.799,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  8.122.811,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  9.760.404,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Gobit Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gobit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  8.247.719,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Haza Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.078 crt - VS1

  12.076.071,00 ₫
  3.821.863  - 48.395.132  3.821.863 ₫ - 48.395.132 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Jamee Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jamee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  8.230.956,00 ₫
  2.547.909  - 30.497.044  2.547.909 ₫ - 30.497.044 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Kandn Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.186 crt - VS1

  11.453.694,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  9.797.986,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  27.369.206,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Larisaza Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larisaza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.025 crt - VS1

  9.066.109,00 ₫
  2.938.314  - 34.971.563  2.938.314 ₫ - 34.971.563 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Locuteur Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Locuteur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  12.939.614,00 ₫
  3.287.624  - 46.610.733  3.287.624 ₫ - 46.610.733 ₫
 59. Dây chuyền trẻ em Vergerane Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  8.363.434,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Zeken Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  16.754.178,00 ₫
  4.088.983  - 56.789.931  4.088.983 ₫ - 56.789.931 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Baku Kim Cương Vàng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Baku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  10.414.145,00 ₫
  4.143.055  - 37.512.989  4.143.055 ₫ - 37.512.989 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Enkidu Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Enkidu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  7.981.140,00 ₫
  2.465.718  - 28.820.785  2.465.718 ₫ - 28.820.785 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  7.556.129,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Dundeel Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dundeel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  8.549.715,00 ₫
  2.732.837  - 32.321.996  2.732.837 ₫ - 32.321.996 ₫

You’ve viewed 60 of 123 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng