Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  7.558.833,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.879.636,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  9.873.146,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  10.677.479,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 5. Dây chuyền trẻ em Astra black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  14.755.648,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Birdie black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  45.312.447,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  10.654.229,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 8. Dây chuyền trẻ em Cutie black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.2 crt - AAA

  16.619.807,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Darling black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  12.410.512,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Ladybug black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  29.018.696,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  17.560.675,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  16.993.991,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  9.043.670,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  13.406.533,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 17. Dây chuyền trẻ em Jacqueline black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.737.964,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.15 crt - AAA

  17.264.895,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Churada black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  10.694.242,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Cosmos black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  10.446.318,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  14.127.053,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.142 crt - AAA

  17.646.378,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Hella black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  11.456.667,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Norte black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  12.724.405,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  12.608.689,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Messier black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  9.242.118,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  9.533.840,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  8.748.163,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  9.029.611,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  9.985.888,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.025 crt - AAA

  8.994.194,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.027 crt - AAA

  9.068.813,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Haver black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  8.862.797,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  9.144.246,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  8.010.880,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  9.862.873,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  8.569.452,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  12.673.036,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Periru black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.004 crt - AAA

  10.738.040,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Permun black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  11.939.808,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  11.233.889,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Telma black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  11.146.290,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  10.598.263,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  9.748.238,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  10.517.154,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Babs black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  11.616.183,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  9.533.840,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Avi black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  10.844.295,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  9.179.663,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Ima black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.242.118,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Inger black-onyx

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.312.952,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  9.356.752,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  9.127.483,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  12.291.822,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Zev black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.042 crt - AAA

  9.058.540,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Asella black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.128 crt - AAA

  10.062.401,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie black-onyx

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.145 crt - AAA

  12.909.874,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng