Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.056 crt - AAAAA

  6.623.104,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.044 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Remao Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  4.958.473,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Debbie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Ducky Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Flora Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Gigi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.832 crt - AAAAA

  43.032.470,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Lola Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.465 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  14.096.232,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Missy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  12.573.272,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Pixie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  14.096.232,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.039 crt - AAAAA

  7.543.963,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.065 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Algan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  7.296.039,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.036 crt - AAAAA

  6.835.610,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  6.729.357,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Micah Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  7.791.886,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Risley Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  6.233.509,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  7.296.039,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  7.402.292,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  6.127.256,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  6.481.433,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Taina Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  6.729.357,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.004 crt - AAAAA

  5.737.662,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.056 crt - AAAAA

  5.454.321,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.004 crt - AAAAA

  6.481.433,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  6.977.281,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  6.729.357,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Verley Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Versie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  7.225.204,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Welss Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  7.225.204,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  9.739.859,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.345 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Intens Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  5.631.409,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Proline Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Roan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.054 crt - AAAAA

  5.914.750,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.184 crt - AAAAA

  14.627.497,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.006 crt - AAAAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  5.418.902,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.04 crt - AAAAA

  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  5.808.498,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  6.268.927,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.075 crt - AAAAA

  6.764.774,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.192 crt - AAAAA

  7.473.128,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng