Đang tải...
Tìm thấy 834 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.016.703,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  26.110.663,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Crece Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Crece

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  34.939.666,00 ₫
  9.349.183  - 126.232.901  9.349.183 ₫ - 126.232.901 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Damara Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  25.590.483,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Frawli Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Frawli

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  38.351.659,00 ₫
  10.139.998  - 1.998.732.782  10.139.998 ₫ - 1.998.732.782 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  32.616.701,00 ₫
  6.037.225  - 1.705.320.351  6.037.225 ₫ - 1.705.320.351 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Camponilla

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  62.841.222,00 ₫
  7.721.592  - 1.055.757.541  7.721.592 ₫ - 1.055.757.541 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Carlina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Carlina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  220.562.875,00 ₫
  10.388.732  - 2.352.639.138  10.388.732 ₫ - 2.352.639.138 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  45.178.888,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  29.639.453,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  27.000.702,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.665.965,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Helios Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  25.316.874,00 ₫
  7.867.588  - 103.833.252  7.867.588 ₫ - 103.833.252 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Onella 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.024 crt - VS

  223.156.204,00 ₫
  8.365.058  - 2.777.826.938  8.365.058 ₫ - 2.777.826.938 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  46.550.175,00 ₫
  8.535.388  - 2.776.840.114  8.535.388 ₫ - 2.776.840.114 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Quart Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Quart

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.22 crt - VS

  151.241.568,00 ₫
  8.516.462  - 1.179.165.144  8.516.462 ₫ - 1.179.165.144 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Gertha Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.240.354,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Morte Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  2.39 crt - VS

  648.804.166,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  74.820.505,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.668.084,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Ebba Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  218.399.962,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.754.172,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  66.493.297,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  29.934.690,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  29.987.682,00 ₫
  8.823.055  - 167.044.338  8.823.055 ₫ - 167.044.338 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Fayette Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Fayette

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.858.021,00 ₫
  7.056.498  - 247.896.667  7.056.498 ₫ - 247.896.667 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  228.625.125,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.047.677,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  66.039.087,00 ₫
  10.719.928  - 201.312.963  10.719.928 ₫ - 201.312.963 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Chole Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  178.154.673,00 ₫
  8.609.467  - 2.733.662.993  8.609.467 ₫ - 2.733.662.993 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Camponilla 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  218.977.461,00 ₫
  7.222.501  - 2.760.320.880  7.222.501 ₫ - 2.760.320.880 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Fausta

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  31.108.070,00 ₫
  7.786.480  - 1.616.884.314  7.786.480 ₫ - 1.616.884.314 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Malle Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Malle

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  31.199.993,00 ₫
  8.516.462  - 1.412.381.052  8.516.462 ₫ - 1.412.381.052 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Amrita Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Amrita

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.896 crt - VS

  117.274.130,00 ₫
  9.518.972  - 1.754.107.519  9.518.972 ₫ - 1.754.107.519 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  29.621.069,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.026.782,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.402 crt - AA

  32.915.181,00 ₫
  9.541.682  - 2.817.124.331  9.541.682 ₫ - 2.817.124.331 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  24.342.482,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.908.557,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Nettle Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Nettle

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.19 crt - VS

  44.491.083,00 ₫
  8.313.690  - 1.964.220.830  8.313.690 ₫ - 1.964.220.830 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Alidia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  20.962.934,00 ₫
  6.813.170  - 80.541.405  6.813.170 ₫ - 80.541.405 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  27.790.163,00 ₫
  9.473.551  - 306.295.269  9.473.551 ₫ - 306.295.269 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  24.549.040,00 ₫
  7.603.984  - 90.288.022  7.603.984 ₫ - 90.288.022 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Saundria Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Saundria

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  229.415.669,00 ₫
  7.929.772  - 2.788.249.466  7.929.772 ₫ - 2.788.249.466 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Samar Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Samar

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  33.158.509,00 ₫
  7.776.206  - 204.827.696  7.776.206 ₫ - 204.827.696 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  47.375.324,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Fonda

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.53 crt - VS

  24.184.589,00 ₫
  7.137.606  - 295.669.965  7.137.606 ₫ - 295.669.965 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Sydney

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - VS

  34.782.856,00 ₫
  9.229.142  - 1.090.080.242  9.229.142 ₫ - 1.090.080.242 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Caserta Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Caserta

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  2.288 crt - VS

  534.657.604,00 ₫
  10.074.840  - 3.586.269.101  10.074.840 ₫ - 3.586.269.101 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Zanyria Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  117.535.840,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  42.954.334,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Clariss

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.902 crt - VS

  79.727.070,00 ₫
  9.431.374  - 1.112.155.452  9.431.374 ₫ - 1.112.155.452 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.24 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.24 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  30.445.137,00 ₫
  7.662.653  - 104.482.126  7.662.653 ₫ - 104.482.126 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.216.383,00 ₫
  6.169.704  - 263.685.916  6.169.704 ₫ - 263.685.916 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Effie

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.791.068,00 ₫
  5.039.583  - 244.828.036  5.039.583 ₫ - 244.828.036 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Tartufa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Tartufa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - SI

  35.564.748,00 ₫
  7.981.142  - 107.429.096  7.981.142 ₫ - 107.429.096 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Stasiya Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Stasiya

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.313.326,00 ₫
  5.644.116  - 369.628.017  5.644.116 ₫ - 369.628.017 ₫

You’ve viewed 60 of 834 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng