Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Suzi

  Nhẫn GLAMIRA Suzi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  28.080.147,00 ₫
  11.681.830  - 147.862.499  11.681.830 ₫ - 147.862.499 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dannielle 1.09 crt

  Nhẫn đính hôn Dannielle 1.09 crt

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.32 crt - AAA

  49.609.007,00 ₫
  8.962.598  - 2.239.659.190  8.962.598 ₫ - 2.239.659.190 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Mariel 1.0 crt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  22.726.588,00 ₫
  9.997.593  - 2.952.707.698  9.997.593 ₫ - 2.952.707.698 ₫
 4. Nhẫn Carolina

  Nhẫn GLAMIRA Carolina

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  25.714.688,00 ₫
  10.001.839  - 139.004.055  10.001.839 ₫ - 139.004.055 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Keturah

  Nhẫn đính hôn Keturah

  14K Vàng Vàng và Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.565 crt - VS

  18.723.870,00 ₫
  8.399.393  - 318.224.901  8.399.393 ₫ - 318.224.901 ₫
 6. Nhẫn Catherina

  Nhẫn GLAMIRA Catherina

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.473 crt - VS

  38.396.137,00 ₫
  12.086.263  - 160.315.273  12.086.263 ₫ - 160.315.273 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Dessie

  Nhẫn đính hôn Dessie

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.324.449,00 ₫
  9.152.220  - 2.062.560.972  9.152.220 ₫ - 2.062.560.972 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Danille

  Nhẫn đính hôn Danille

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.134 crt - AAA

  40.284.430,00 ₫
  11.272.587  - 1.364.356.738  11.272.587 ₫ - 1.364.356.738 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Latonya

  Nhẫn đính hôn Latonya

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.496 crt - VS

  36.799.069,00 ₫
  12.950.881  - 1.937.028.547  12.950.881 ₫ - 1.937.028.547 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dannielle 1.62 crt

  Nhẫn đính hôn Dannielle 1.62 crt

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  1.86 crt - VS

  433.529.924,00 ₫
  9.337.879  - 2.707.840.934  9.337.879 ₫ - 2.707.840.934 ₫
 12. Nhẫn Diane

  Nhẫn GLAMIRA Diane

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  4.836 crt - VS

  2.338.360.424,00 ₫
  17.770.670  - 2.819.392.295  17.770.670 ₫ - 2.819.392.295 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Essie

  Nhẫn đính hôn Essie

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.54 crt - VS

  47.458.357,00 ₫
  19.812.641  - 1.346.979.458  19.812.641 ₫ - 1.346.979.458 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Freeda

  Nhẫn đính hôn Freeda

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.948 crt - AAA

  35.989.637,00 ₫
  12.211.639  - 1.203.220.706  12.211.639 ₫ - 1.203.220.706 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Cindi

  Nhẫn đính hôn Cindi

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  3.168 crt - VS

  41.083.388,00 ₫
  11.926.358  - 5.453.351.510  11.926.358 ₫ - 5.453.351.510 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Naoma

  Nhẫn đính hôn Naoma

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  45.755.442,00 ₫
  10.485.799  - 342.536.111  10.485.799 ₫ - 342.536.111 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 0.8 crt

  Nhẫn đính hôn Mariel 0.8 crt

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.256 crt - AA

  25.669.971,00 ₫
  9.997.593  - 1.865.212.852  9.997.593 ₫ - 1.865.212.852 ₫
 18. Nhẫn Dorthea

  Nhẫn GLAMIRA Dorthea

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  33.133.992,00 ₫
  12.216.168  - 160.867.159  12.216.168 ₫ - 160.867.159 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dannielle 0.36 crt

  Nhẫn đính hôn Dannielle 0.36 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.565 crt - VS

  16.825.106,00 ₫
  8.366.563  - 1.300.904.208  8.366.563 ₫ - 1.300.904.208 ₫
 20. Nhẫn Randee

  Nhẫn GLAMIRA Randee

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Hồng Ngọc

  0.184 crt - AAA

  19.799.905,00 ₫
  9.503.728  - 110.093.816  9.503.728 ₫ - 110.093.816 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Delora

  Nhẫn đính hôn Delora

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.608 crt - VS1

  335.477.936,00 ₫
  10.219.196  - 439.766.777  10.219.196 ₫ - 439.766.777 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Corrie

  Nhẫn đính hôn Corrie

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  1.04 crt - VS

  116.585.671,00 ₫
  8.448.072  - 1.829.793.208  8.448.072 ₫ - 1.829.793.208 ₫
 23. Nhẫn nữ Ivey

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - VS

  55.456.150,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lesia 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Lesia 1.0 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.14 crt - VS

  48.479.486,00 ₫
  10.797.118  - 2.934.962.502  10.797.118 ₫ - 2.934.962.502 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Colleen

  Nhẫn đính hôn Colleen

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.394 crt - VS

  27.755.527,00 ₫
  11.292.399  - 2.282.904.272  11.292.399 ₫ - 2.282.904.272 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Jerri

  Nhẫn đính hôn Jerri

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.63 crt - VS

  55.510.490,00 ₫
  12.524.091  - 2.912.788.079  12.524.091 ₫ - 2.912.788.079 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Denny

  Nhẫn đính hôn Denny

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  48.262.976,00 ₫
  8.518.827  - 335.460.668  8.518.827 ₫ - 335.460.668 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Zaida

  Nhẫn đính hôn Zaida

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.22 crt - AAA

  37.626.046,00 ₫
  11.533.530  - 1.863.585.506  11.533.530 ₫ - 1.863.585.506 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Mariel 0.5 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.956 crt - VS

  76.619.067,00 ₫
  9.806.556  - 1.167.305.781  9.806.556 ₫ - 1.167.305.781 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Heartbeat

  Nhẫn đính hôn Heartbeat

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  25.764.215,00 ₫
  13.206.729  - 1.024.438.538  13.206.729 ₫ - 1.024.438.538 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Ronnie

  Nhẫn đính hôn Ronnie

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.586 crt - VS

  42.233.004,00 ₫
  13.947.103  - 202.725.446  13.947.103 ₫ - 202.725.446 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Olevia 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Olevia 0.5 crt

  14K Vàng Trắng và Vàng Vàng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.767 crt - VS

  76.122.373,00 ₫
  11.034.853  - 1.158.574.695  11.034.853 ₫ - 1.158.574.695 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Zofia

  Nhẫn đính hôn Zofia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  280.365.084,00 ₫
  10.358.441  - 3.088.258.945  10.358.441 ₫ - 3.088.258.945 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Mariel 0.16 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.616 crt - VS

  36.153.504,00 ₫
  9.615.519  - 151.598.329  9.615.519 ₫ - 151.598.329 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Carolynn

  Nhẫn đính hôn Carolynn

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.074 crt - VS

  29.782.780,00 ₫
  13.830.499  - 1.497.261.763  13.830.499 ₫ - 1.497.261.763 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dannielle 0.66 crt

  Nhẫn đính hôn Dannielle 0.66 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  110.831.642,00 ₫
  8.763.920  - 1.650.062.926  8.763.920 ₫ - 1.650.062.926 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Darline

  Nhẫn đính hôn Darline

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.496 crt - VS

  37.296.896,00 ₫
  11.894.943  - 2.476.898.630  11.894.943 ₫ - 2.476.898.630 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Mei

  Nhẫn đính hôn Mei

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  54.633.701,00 ₫
  8.864.108  - 443.856.383  8.864.108 ₫ - 443.856.383 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Coralee

  Nhẫn đính hôn Coralee

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.602 crt - VS

  31.721.734,00 ₫
  10.056.178  - 1.153.324.718  10.056.178 ₫ - 1.153.324.718 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Cuc

  Nhẫn đính hôn Cuc

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  34.814.549,00 ₫
  10.935.796  - 155.970.954  10.935.796 ₫ - 155.970.954 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Olevia 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Olevia 0.16 crt

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.427 crt - VS

  23.637.055,00 ₫
  9.469.765  - 128.008.820  9.469.765 ₫ - 128.008.820 ₫
 43. Nhẫn Hwa

  Nhẫn GLAMIRA Hwa

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  35.476.244,00 ₫
  9.339.577  - 150.820.031  9.339.577 ₫ - 150.820.031 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Zebo

  Nhẫn đính hôn Zebo

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.752 crt - AAA

  64.591.673,00 ₫
  14.476.346  - 3.844.977.057  14.476.346 ₫ - 3.844.977.057 ₫
 45. Nhẫn Enamel
 46. Nhẫn đính hôn Cinthia

  Nhẫn đính hôn Cinthia

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.718 crt - VS

  35.933.885,00 ₫
  15.037.853  - 529.709.752  15.037.853 ₫ - 529.709.752 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Elin

  Nhẫn đính hôn Elin

  14K Vàng Vàng và Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.44 crt - VS

  32.531.448,00 ₫
  12.124.470  - 1.908.740.946  12.124.470 ₫ - 1.908.740.946 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jonna 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Jonna 1.0 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.272 crt - VS

  31.174.096,00 ₫
  10.574.100  - 2.937.764.373  10.574.100 ₫ - 2.937.764.373 ₫
 49. Nhẫn Hae

  Nhẫn GLAMIRA Hae

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  63.286.396,00 ₫
  7.781.566  - 526.992.781  7.781.566 ₫ - 526.992.781 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jonna 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Jonna 0.16 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  28.358.355,00 ₫
  8.830.146  - 120.763.577  8.830.146 ₫ - 120.763.577 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Kathie

  Nhẫn đính hôn Kathie

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.15 crt - AAA

  39.000.095,00 ₫
  10.989.004  - 1.874.495.825  10.989.004 ₫ - 1.874.495.825 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Chere

  Nhẫn đính hôn Chere

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.674 crt - VS

  21.097.539,00 ₫
  9.806.556  - 169.852.963  9.806.556 ₫ - 169.852.963 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Kasey

  Nhẫn đính hôn Kasey

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  74.833.511,00 ₫
  9.098.447  - 1.305.290.980  9.098.447 ₫ - 1.305.290.980 ₫
 54. Nhẫn Latasha

  Nhẫn GLAMIRA Latasha

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - AAA

  24.343.468,00 ₫
  12.104.093  - 143.093.660  12.104.093 ₫ - 143.093.660 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lesia 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Lesia 0.5 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.64 crt - VS

  72.010.128,00 ₫
  10.440.516  - 1.147.650.215  10.440.516 ₫ - 1.147.650.215 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 0.25 crt

  Nhẫn đính hôn Mariel 0.25 crt

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.706 crt - VS

  49.619.195,00 ₫
  9.806.556  - 346.554.954  9.806.556 ₫ - 346.554.954 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Olevia 0.25 crt

  Nhẫn đính hôn Olevia 0.25 crt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.517 crt - VS

  46.490.154,00 ₫
  9.628.255  - 322.753.180  9.628.255 ₫ - 322.753.180 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Cristie

  Nhẫn đính hôn Cristie

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  24.662.146,00 ₫
  8.716.939  - 1.827.161.148  8.716.939 ₫ - 1.827.161.148 ₫
 59. Nhẫn Delphia

  Nhẫn GLAMIRA Delphia

  14K Vàng Trắng và Vàng Vàng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.235 crt - VS

  15.648.036,00 ₫
  8.499.015  - 103.131.581  8.499.015 ₫ - 103.131.581 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Genie

  Nhẫn đính hôn Genie

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.342 crt - VS

  29.596.557,00 ₫
  10.995.230  - 1.874.637.338  10.995.230 ₫ - 1.874.637.338 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jonna 0.25 crt

  Nhẫn đính hôn Jonna 0.25 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.49 crt - VS

  18.078.873,00 ₫
  9.028.824  - 315.720.195  9.028.824 ₫ - 315.720.195 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jonna 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Jonna 0.5 crt

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.756 crt - VS

  20.791.598,00 ₫
  9.801.462  - 1.145.371.928  9.801.462 ₫ - 1.145.371.928 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jonna 0.8 crt

  Nhẫn đính hôn Jonna 0.8 crt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  25.766.762,00 ₫
  10.000.140  - 1.844.750.682  10.000.140 ₫ - 1.844.750.682 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng