Đang tải...
Tìm thấy 387 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  30.731.456,00 ₫
  9.841.934  - 893.613.683  9.841.934 ₫ - 893.613.683 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Jay

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  64.836.201,00 ₫
  6.771.194  - 849.066.728  6.771.194 ₫ - 849.066.728 ₫
 3. Nhẫn Desierto

  Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.231.973,00 ₫
  6.792.420  - 77.292.080  6.792.420 ₫ - 77.292.080 ₫
 4. Nhẫn Cie

  Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  21.163.483,00 ₫
  10.658.439  - 119.518.294  10.658.439 ₫ - 119.518.294 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Eugenie

  Nhẫn đính hôn Eugenie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  36.164.544,00 ₫
  8.360.337  - 296.404.250  8.360.337 ₫ - 296.404.250 ₫
 6. Nhẫn Arneb

  Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  16.099.450,00 ₫
  7.110.815  - 83.419.414  7.110.815 ₫ - 83.419.414 ₫
 7. Nhẫn Teri

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.942.489,00 ₫
  6.091.952  - 66.127.044  6.091.952 ₫ - 66.127.044 ₫
 8. Nhẫn Misha

  Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  33.918.235,00 ₫
  6.512.233  - 85.598.650  6.512.233 ₫ - 85.598.650 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Abeluie

  Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.143.064,00 ₫
  5.709.878  - 60.721.406  5.709.878 ₫ - 60.721.406 ₫
 11. Nhẫn Valenza

  Nhẫn GLAMIRA Valenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.046 crt - VS

  14.414.646,00 ₫
  7.580.340  - 83.235.446  7.580.340 ₫ - 83.235.446 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Larry

  Nhẫn GLAMIRA Larry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  15.315.208,00 ₫
  8.251.658  - 88.782.593  8.251.658 ₫ - 88.782.593 ₫
 13. Nhẫn Bavegels - M

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  43.431.302,00 ₫
  11.368.813  - 338.007.830  11.368.813 ₫ - 338.007.830 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Gaby

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - SI

  26.286.100,00 ₫
  7.652.793  - 103.442.902  7.652.793 ₫ - 103.442.902 ₫
 15. Nhẫn Atolst

  Nhẫn GLAMIRA Atolst

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.446 crt - VS

  18.331.609,00 ₫
  8.395.431  - 413.177.286  8.395.431 ₫ - 413.177.286 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Theda

  Nhẫn GLAMIRA Theda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  20.044.715,00 ₫
  7.853.736  - 95.589.167  7.853.736 ₫ - 95.589.167 ₫
 17. Nhẫn Bavegels - G

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - G

  Vàng Hồng 14K
  14.273.987,00 ₫
  7.845.245  - 81.721.305  7.845.245 ₫ - 81.721.305 ₫
 18. Nhẫn Montblanc

  Nhẫn GLAMIRA Montblanc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  25.909.686,00 ₫
  10.064.103  - 209.517.871  10.064.103 ₫ - 209.517.871 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Lenox

  Nhẫn GLAMIRA Lenox

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  15.708.320,00 ₫
  8.415.808  - 90.947.675  8.415.808 ₫ - 90.947.675 ₫
 21. Nhẫn Bavegels - H

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  18.368.968,00 ₫
  9.862.594  - 309.564.568  9.862.594 ₫ - 309.564.568 ₫
 22. Nhẫn Bavegels - E

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  36.484.353,00 ₫
  13.408.238  - 439.299.804  13.408.238 ₫ - 439.299.804 ₫
 23. Nhẫn Oralia

  Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  10.319.667,00 ₫
  5.794.783  - 58.683.680  5.794.783 ₫ - 58.683.680 ₫
 24. Nhẫn Owicim

  Nhẫn GLAMIRA Owicim

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.773.712,00 ₫
  6.665.062  - 80.433.578  6.665.062 ₫ - 80.433.578 ₫
  Mới

 25. Nhẫn đính hôn Gaby

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - SI

  65.287.896,00 ₫
  10.599.005  - 201.522.623  10.599.005 ₫ - 201.522.623 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Bavegels - C

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - C

  Vàng Trắng 14K
  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 57.735.570  5.773.557 ₫ - 57.735.570 ₫
 28. Nhẫn Incorporate

  Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  10.794.854,00 ₫
  5.985.820  - 62.065.741  5.985.820 ₫ - 62.065.741 ₫
 29. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Aracelis - Round

  Nhẫn đính hôn Aracelis - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.94 crt - AAA

  31.493.338,00 ₫
  9.516.180  - 1.834.760.166  9.516.180 ₫ - 1.834.760.166 ₫
 30. Nhẫn Cinquantadue

  Nhẫn GLAMIRA Cinquantadue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  17.461.613,00 ₫
  9.332.785  - 100.725.931  9.332.785 ₫ - 100.725.931 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Wagnerx

  Nhẫn GLAMIRA Wagnerx

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  22.219.988,00 ₫
  10.688.156  - 127.739.958  10.688.156 ₫ - 127.739.958 ₫
  Mới

 32. Nhẫn Tranglo A

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo A

  Vàng 14K
  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 62.617.627  6.261.762 ₫ - 62.617.627 ₫
 33. Nhẫn Evolve

  Nhẫn GLAMIRA Evolve

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  12.802.863,00 ₫
  6.941.004  - 73.825.120  6.941.004 ₫ - 73.825.120 ₫
 34. Nhẫn Apsop

  Nhẫn GLAMIRA Apsop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.018 crt - VS

  12.180.224,00 ₫
  6.941.004  - 71.051.548  6.941.004 ₫ - 71.051.548 ₫
 35. Nhẫn Samothraki

  Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.559.184,00 ₫
  6.282.988  - 73.131.722  6.282.988 ₫ - 73.131.722 ₫
 36. Nhẫn Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  17.345.010,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 37. Nhẫn Thetissa

  Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.107.305,00 ₫
  5.721.482  - 64.556.296  5.721.482 ₫ - 64.556.296 ₫
 38. Nhẫn Rhodes

  Nhẫn GLAMIRA Rhodes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  9.610.424,00 ₫
  5.312.804  - 55.372.372  5.312.804 ₫ - 55.372.372 ₫
 39. Nhẫn Bevy

  Nhẫn GLAMIRA Bevy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  38.770.851,00 ₫
  13.568.708  - 199.258.483  13.568.708 ₫ - 199.258.483 ₫
 40. Nhẫn Anafi

  Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  15.185.588,00 ₫
  7.661.850  - 87.905.243  7.661.850 ₫ - 87.905.243 ₫
 41. Nhẫn Euboean

  Nhẫn GLAMIRA Euboean

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.144.379,00 ₫
  5.742.990  - 64.768.553  5.742.990 ₫ - 64.768.553 ₫
 42. Nhẫn Koffer B

  Nhẫn GLAMIRA Koffer B

  Vàng Trắng 14K
  10.603.534,00 ₫
  6.070.725  - 60.707.257  6.070.725 ₫ - 60.707.257 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Gaby

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.578 crt - SI

  60.033.959,00 ₫
  10.422.120  - 188.560.422  10.422.120 ₫ - 188.560.422 ₫
 44. Nhẫn Tolland

  Nhẫn GLAMIRA Tolland

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - AAA

  17.333.973,00 ₫
  8.904.862  - 101.447.624  8.904.862 ₫ - 101.447.624 ₫
 45. Nhẫn Alizedi

  Nhẫn GLAMIRA Alizedi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  12.337.298,00 ₫
  6.765.250  - 71.377.013  6.765.250 ₫ - 71.377.013 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Koffer D

  Nhẫn GLAMIRA Koffer D

  Vàng Hồng 14K
  16.090.677,00 ₫
  8.598.072  - 92.122.200  8.598.072 ₫ - 92.122.200 ₫
 48. Nhẫn Bavegels - F

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - F

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  31.195.039,00 ₫
  13.484.369  - 228.437.591  13.484.369 ₫ - 228.437.591 ₫
 49. Nhẫn Jautri

  Nhẫn GLAMIRA Jautri

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.094 crt - VS

  13.677.952,00 ₫
  7.620.246  - 84.891.104  7.620.246 ₫ - 84.891.104 ₫
 50. Nhẫn Bibb

  Nhẫn GLAMIRA Bibb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  14.969.644,00 ₫
  8.212.036  - 86.277.890  8.212.036 ₫ - 86.277.890 ₫
 51. Nhẫn Stacial

  Nhẫn GLAMIRA Stacial

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  13.308.614,00 ₫
  6.452.799  - 937.410.645  6.452.799 ₫ - 937.410.645 ₫
 52. Nhẫn Beagen

  Nhẫn GLAMIRA Beagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  14.044.177,00 ₫
  7.068.362  - 79.174.147  7.068.362 ₫ - 79.174.147 ₫
 53. Nhẫn Akelak

  Nhẫn GLAMIRA Akelak

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  17.676.141,00 ₫
  9.430.143  - 102.339.135  9.430.143 ₫ - 102.339.135 ₫
 54. Nhẫn Taneka

  Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  11.716.923,00 ₫
  6.452.799  - 70.188.340  6.452.799 ₫ - 70.188.340 ₫
 55. Nhẫn Lane

  Nhẫn GLAMIRA Lane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  11.047.587,00 ₫
  6.049.499  - 64.655.349  6.049.499 ₫ - 64.655.349 ₫
 56. Nhẫn Treis

  Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  13.019.371,00 ₫
  7.259.399  - 74.801.528  7.259.399 ₫ - 74.801.528 ₫
 57. Nhẫn Bogena

  Nhẫn GLAMIRA Bogena

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  16.931.239,00 ₫
  8.232.413  - 1.288.805.212  8.232.413 ₫ - 1.288.805.212 ₫
  Mới

 58. Nhẫn Niraisha

  Nhẫn GLAMIRA Niraisha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  39.419.529,00 ₫
  15.738.038  - 248.248.820  15.738.038 ₫ - 248.248.820 ₫
 59. Nhẫn Plantajo

  Nhẫn GLAMIRA Plantajo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.235.794,00 ₫
  6.367.893  - 67.358.164  6.367.893 ₫ - 67.358.164 ₫
 60. Nhẫn Sens

  Nhẫn GLAMIRA Sens

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  13.817.763,00 ₫
  7.068.362  - 80.249.613  7.068.362 ₫ - 80.249.613 ₫
  Mới

 61. Nhẫn Wuchang

  Nhẫn GLAMIRA Wuchang

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.002.290,00 ₫
  6.898.551  - 1.272.036.419  6.898.551 ₫ - 1.272.036.419 ₫
  Mới

 62. Nhẫn Rochel

  Nhẫn GLAMIRA Rochel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  12.705.221,00 ₫
  7.047.135  - 79.839.237  7.047.135 ₫ - 79.839.237 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Gaby

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  14.387.477,00 ₫
  8.060.338  - 79.810.934  8.060.338 ₫ - 79.810.934 ₫
 64. Nhẫn Pericolo

  Nhẫn GLAMIRA Pericolo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  60.117.732,00 ₫
  8.293.545  - 1.095.178.768  8.293.545 ₫ - 1.095.178.768 ₫

You’ve viewed 60 of 387 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng