Đang tải...
Tìm thấy 132 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.339.661,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.532.405,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  23.202.088,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  32.659.959,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Misha

  Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  32.047.585,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.284 crt - VS

  31.088.601,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  6.526.584,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.353.897,00 ₫
 10. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Round
 11. Nhẫn GLAMIRA Theda

  Nhẫn GLAMIRA Theda

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  18.688.092,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Larry

  Nhẫn GLAMIRA Larry

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  14.099.206,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Eugenie

  Nhẫn GLAMIRA Eugenie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  33.980.956,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Teri

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.089.784,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Nhẫn GLAMIRA Marci

  Nhẫn GLAMIRA Marci

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  12.690.880,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Germael

  Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 750 & Đá Onyx đen

  0.018 crt - AAA

  21.106.768,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Jackie

  Nhẫn GLAMIRA Jackie

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  13.098.318,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Jodie

  Nhẫn GLAMIRA Jodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  15.371.268,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Lane

  Nhẫn GLAMIRA Lane

  Vàng 375 & Đá sapphire đen

  0.09 crt - AAA

  7.921.661,00 ₫
 21. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 22. Nhẫn GLAMIRA Dean

  Nhẫn GLAMIRA Dean

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  13.858.853,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Lenox

  Nhẫn GLAMIRA Lenox

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  14.403.906,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Anaiel

  Nhẫn GLAMIRA Anaiel

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.548 crt - SI

  48.124.774,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.29 crt - SI

  21.953.548,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.578 crt - SI

  61.912.252,00 ₫
 27. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby
 28. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  18.129.521,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.714 crt - SI

  60.589.362,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.967.421,00 ₫
 31. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.856 crt - SI

  110.607.766,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.7 crt - SI

  60.557.459,00 ₫
 33. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 34. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  25.404.472,00 ₫
 35. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.756 crt - SI

  97.647.873,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.608 crt - SI

  55.694.964,00 ₫
 37. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby
 38. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.426 crt - SI

  56.174.049,00 ₫
 39. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby
 40. Nhẫn GLAMIRA Arqam

  Nhẫn GLAMIRA Arqam

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  25.677.811,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Magitas

  Nhẫn GLAMIRA Magitas

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.490.118,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Minior

  Nhẫn GLAMIRA Minior

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  19.302.631,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Rubem

  Nhẫn GLAMIRA Rubem

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Wilkin

  Nhẫn GLAMIRA Wilkin

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.568.244,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Brittan

  Nhẫn GLAMIRA Brittan

  Bạc 925 & Đá Onyx đen

  0.07 crt - AAA

  5.934.487,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Danseuse

  Nhẫn GLAMIRA Danseuse

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  12.325.349,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Debardeura

  Nhẫn GLAMIRA Debardeura

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Derobade

  Nhẫn GLAMIRA Derobade

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Hydratante

  Nhẫn GLAMIRA Hydratante

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  13.954.562,00 ₫

You’ve viewed 60 of 132 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng