Đang tải...
Tìm thấy 117 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  23.509.492,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 2. Silver & Diamonds Shiny Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.676.602,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Eternal Love Đá Zirconia

  Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.001.385  - 8.327.207  4.001.385 ₫ - 8.327.207 ₫
 4. Eternal Heaven Đá Zirconia

  Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 6. Nhẫn cưới Charming View Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  34.305.123,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 7. Silver & Design Adorable Đá Zirconia

  Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Eternal Heart Đá Zirconia

  Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Silver Bullet Đá Zirconia

  Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Silver & Diamonds Sun Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.659.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 14. Magnetic Style Đá Zirconia

  Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Silver Line Đá Zirconia

  Silver Line

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Silver Devotion Đá Zirconia

  Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Silver Fancy Đá Zirconia

  Silver Fancy

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 19. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  24.154.851,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 20. Eternal Feather Đá Zirconia

  Eternal Feather

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Silver & Diamonds Dream Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Dream

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  4.569.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Eternal Luxury Đá Zirconia

  Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Eternal Passion Đá Zirconia

  Eternal Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Magnetic Passion Đá Zirconia

  Magnetic Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 27. Infinity Appeal Đá Zirconia

  Infinity Appeal

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Infinity Time Đá Zirconia

  Infinity Time

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 29. Silver Opaque Đá Zirconia

  Silver Opaque

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Nhẫn cưới Pretty One Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  42.324.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 31. Silver Inspiration Heaven Đá Zirconia

  Silver Inspiration Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 33. Infinity Story Đá Zirconia

  Infinity Story

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 34. Eternal Sparkline Đá Zirconia

  Eternal Sparkline

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.896.181,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.650.876,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 37. Eternal Safety Đá Zirconia

  Eternal Safety

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 38. Nhẫn Pleasant Luck SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia & Đá Swarovski

  0.24 crt

  24.580.134,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 39. Eternal Starlite Đá Zirconia

  Eternal Starlite

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 40. Silver Faith Đá Zirconia

  Silver Faith

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.137.810,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.548.560  - 193.030.764  7.548.560 ₫ - 193.030.764 ₫
 42. Silver & Diamonds Twice Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Twice

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  2.946.966,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn cưới Pretty Spark Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.5 mm
  26.740.342,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.268.108  - 157.554.566  13.268.108 ₫ - 157.554.566 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  44.280.418,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.062.598  - 234.205.837  9.062.598 ₫ - 234.205.837 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  33.923.661,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.561.514  - 175.014.253  4.561.514 ₫ - 175.014.253 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.628.521,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.667.520  - 196.720.359  7.667.520 ₫ - 196.720.359 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 50. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  43.492.901,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 51. Nhẫn cưới Pretty Day Pair Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  41.297.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 52. Ceramic Line Đá Zirconia

  Ceramic Line

  Ceramic / vàng Đen Vàng 14K & Đá Zirconia
  8,0 mm
  8.002.771,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.002.771  - 11.463.429  8.002.771 ₫ - 11.463.429 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 196.551.240  7.602.632 ₫ - 196.551.240 ₫
 54. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.65 crt

  33.814.413,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  35.777.255,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 56. Nhẫn Cute Behaviour SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.204 crt

  22.037.362,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.616.303  - 121.312.284  9.616.303 ₫ - 121.312.284 ₫
 57. Nhẫn Pleasant Dawn SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  28.728.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.188.004  - 315.487.639  12.188.004 ₫ - 315.487.639 ₫
 58. Nhẫn Pleasant Destiny SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  32.520.721,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.811.193  - 209.194.066  12.811.193 ₫ - 209.194.066 ₫
 59. Nhẫn Pleasant Impression SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  29.621.068,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.566.514  - 236.298.051  12.566.514 ₫ - 236.298.051 ₫
 60. Nhẫn Pleasant Life SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.056 crt

  27.167.517,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.525.613  - 128.409.338  11.525.613 ₫ - 128.409.338 ₫
 61. Silver Wish Đá Zirconia

  Silver Wish

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 62. Nhẫn Cute Treasure SET Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.35 crt

  34.037.463,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm Đá Zirconia

  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.950.913  7.775.666 ₫ - 204.950.913 ₫

You’ve viewed 60 of 117 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng