Đang tải...
Tìm thấy 93 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  29.800.327,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 2. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  3.4 mm
  23.705.829,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.0 mm
  32.616.353,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 4. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.106 crt - VS

  42.005.460,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫
 5. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  6.0 mm
  35.991.620,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.239.445,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 7. Nhẫn cặp Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  3.95 mm
  42.847.437,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.849.448  - 245.588.456  16.849.448 ₫ - 245.588.456 ₫
 8. Nhẫn cặp Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  3.15 mm
  29.638.159,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.096.154  - 174.253.886  15.096.154 ₫ - 174.253.886 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.0 mm
  36.309.733,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.0 mm
  34.048.393,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.221.265  - 221.937.201  5.221.265 ₫ - 221.937.201 ₫
 12. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0mm
  37.572.273,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 13. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo
  6.10 mm
  54.299.741,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  35.556.906,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  35.912.093,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.987.674  - 156.706.800  12.987.674 ₫ - 156.706.800 ₫
 16. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  3.5 mm
  32.195.224,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  31.825.319,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  52.144.563,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 19. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  16.80 - 3.85 mm
  61.255.746,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  6.0 mm
  42.704.512,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 21. Nhẫn hứa cặp Ceramic Night

  Ceramic / Vàng trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  8,0 mm
  9.565.991,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.603.732  - 14.943.324  8.603.732 ₫ - 14.943.324 ₫
 22. Nhẫn cặp Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  66.149.119,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.871.594  - 385.469.867  21.871.594 ₫ - 385.469.867 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  36.575.769,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.818.826  - 222.681.226  8.818.826 ₫ - 222.681.226 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.699.347,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.022.598  - 230.938.683  9.022.598 ₫ - 230.938.683 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  6.0 mm
  48.448.353,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  46.317.231,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  38.125.289,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.937.664  - 181.018.005  14.937.664 ₫ - 181.018.005 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.863.498,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.932.032  - 230.193.215  8.932.032 ₫ - 230.193.215 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.02 crt - VS

  39.182.359,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.323.983  - 188.956.643  15.323.983 ₫ - 188.956.643 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  53.545.499,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  31.577.678,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.976.352  - 145.598.358  12.976.352 ₫ - 145.598.358 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Alluring Balance 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Alluring Balance 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  53.676.168,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.788.628  - 277.852.523  10.788.628 ₫ - 277.852.523 ₫
 34. Nhẫn hứa cặp Ceramic Line

  Ceramic / vàng Đen Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  8,0 mm
  8.915.051,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.377.318  - 11.999.942  8.377.318 ₫ - 11.999.942 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.007.371,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.875.429  - 226.507.981  8.875.429 ₫ - 226.507.981 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  50.043.158,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  41.490.368,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.056.560  - 251.149.751  9.056.560 ₫ - 251.149.751 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  31.222.492,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.981.829  - 154.753.979  11.981.829 ₫ - 154.753.979 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  38.371.515,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.569.742  - 177.480.290  14.569.742 ₫ - 177.480.290 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  38.258.308,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Step Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Classic Step

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  6.0 mm
  53.454.805,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.873.674  - 347.626.052  6.873.674 ₫ - 347.626.052 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Inspiration 4mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Classic Inspiration 4mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.0 mm
  40.324.938,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.414.645  - 228.339.489  5.414.645 ₫ - 228.339.489 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  44.630.446,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  39.393.207,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.124.484  - 239.270.225  9.124.484 ₫ - 239.270.225 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  45.812.044,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  46.056.855,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.742.467  - 246.607.315  16.742.467 ₫ - 246.607.315 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  69.561.461,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.180.578  - 332.716.108  17.180.578 ₫ - 332.716.108 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Gaze 4mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Classic Gaze 4mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.0 mm
  38.055.525,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.251.016  - 222.197.210  5.251.016 ₫ - 222.197.210 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  8.0 mm
  77.421.423,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.556.533  - 560.609.316  11.556.533 ₫ - 560.609.316 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  42.797.909,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.373.540  - 259.107.919  9.373.540 ₫ - 259.107.919 ₫
 52. Nhẫn cặp Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  4.4 mm
  40.532.071,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.723.123  - 232.215.879  17.723.123 ₫ - 232.215.879 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.409.256,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 227.649.673  8.965.995 ₫ - 227.649.673 ₫
 54. Nhẫn hứa cặp Ceramic Star

  Ceramic / Vàng trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  8,0 mm
  11.886.735,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.169.767  - 24.877.239  9.169.767 ₫ - 24.877.239 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  37.182.842,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.404.396  8.965.995 ₫ - 226.404.396 ₫
 56. Nhẫn hứa cặp Ceramic Cross

  Ceramic / vàng Trắng Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  8,0 mm
  15.198.040,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.943.353  - 49.697.876  8.943.353 ₫ - 49.697.876 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  42.219.138,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.992.853  - 237.239.438  14.992.853 ₫ - 237.239.438 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  32.453.619,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.432.011  - 149.065.328  13.432.011 ₫ - 149.065.328 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.248 crt - VS

  43.426.208,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.747.095  - 202.102.813  15.747.095 ₫ - 202.102.813 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  38.030.479,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.999.957  - 231.841.937  8.999.957 ₫ - 231.841.937 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  5.0 mm
  38.779.060,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.147.126  - 239.216.033  9.147.126 ₫ - 239.216.033 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo
  6.0 mm
  46.764.958,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.871.523  - 324.565.201  8.871.523 ₫ - 324.565.201 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  28.130.525,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.064.852  - 137.390.852  11.064.852 ₫ - 137.390.852 ₫

You’ve viewed 60 of 93 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng