Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Xem thêm kích cỡ
  Passionate Waiting 4 mm

  Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 375 & Hồng Ngọc

  0.156 crt - AAA

  17.276.253,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Eternal Love

  Eternal Love

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  4.650.258,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Charming View

  Charming View

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.106 crt - AAA

  9.127.484,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Xem thêm kích cỡ
  Noble Inifinite 5 mm

  Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  21.548.002,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Xem thêm kích cỡ
  Sense Mira 4 mm

  Sense Mira 4 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  7.991.956,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Xem thêm kích cỡ
  Infinity Shiny 5 mm

  Infinity Shiny 5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.398.195,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Xem thêm kích cỡ
  Marvelous Soul 5 mm

  Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  19.655.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Ornate Leaf 5 mm

  Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  41.142.625,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Brilliant Love 5 mm

  Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 375 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  20.520.619,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Infinite Anticipation

  Infinite Anticipation

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Đá Zirconia

  0.18 crt - AAA

  6.158.888,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 5 mm

  Fantastic Spell 5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  7.900.032,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Xem thêm kích cỡ
  Essential Duty 5 mm

  Essential Duty 5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  8.316.393,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Xem thêm kích cỡ
  Essential Passion 5 mm

  Essential Passion 5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  7.737.813,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Xem thêm kích cỡ
  Golden Cover 5 mm

  Golden Cover 5 mm

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.078 crt - AAA

  69.442.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Xem thêm kích cỡ
  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  10.641.522,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Xem thêm kích cỡ
  Bright Pattern 4 mm

  Bright Pattern 4 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  7.424.191,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Xem thêm kích cỡ
  Classic Infinity 5 mm

  Classic Infinity 5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  8.500.240,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Xem thêm kích cỡ
  Pretty Wake 5 mm

  Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  31.921.865,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 20. Xem thêm kích cỡ
  Adore Spin 5 mm

  Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  32.009.733,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Xem thêm kích cỡ
  Dream Love 6 mm

  Dream Love 6 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.132.892,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Xem thêm kích cỡ
  Pure Sleek 5 mm

  Pure Sleek 5 mm

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  31.329.768,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Nhẫn GLAMIRA Pretty Cloud Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 375 & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AAA

  25.360.134,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.102 crt - AAA

  20.304.328,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  1.056 crt - AAA

  48.515.720,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  14.578.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Nhẫn GLAMIRA Pretty Path Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Path Pair

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.53 crt - AAA

  17.541.209,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 29. Nhẫn GLAMIRA Pretty Spark Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 375 & Hồng Ngọc

  0.055 crt - AAA

  21.602.076,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AAA

  45.865.884,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Nhẫn GLAMIRA Pretty Pulse Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  24.008.314,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  53.280.074,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 33. Winsome Aura

  Winsome Aura

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  19.238.824,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng