Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Pretty One Pair Thạch Anh Vàng

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng
  6.10 mm
  42.729.662,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 2. Nhẫn Pleasant Luck SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  24.904.570,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 3. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Thạch Anh Vàng

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng
  16.80 - 3.85 mm
  45.115.084,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 4. Nhẫn Pleasant Flower SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.65 crt - AAA

  35.652.887,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 5. Nhẫn Cute Treasure SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  34.388.936,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 6. Nhẫn Pleasant Line SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.65 crt - AAA

  33.913.096,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 7. Nhẫn Bayins SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  37.444.047,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 8. Nhẫn Pleasant Beauty SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.65 crt - AAA

  36.812.748,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pleasant Behaviour SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  34.672.818,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.166.451  - 966.997.072  13.166.451 ₫ - 966.997.072 ₫
 11. Nhẫn Pleasant Blaze SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  34.317.288,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.391.123  - 174.006.204  13.391.123 ₫ - 174.006.204 ₫
 12. Nhẫn Pleasant Bliss SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  31.738.017,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.406.999  - 152.106.727  12.406.999 ₫ - 152.106.727 ₫
 13. Nhẫn Pleasant Day SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.65 crt - AAA

  32.128.693,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng