Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Pretty One Pair Đá Zircon Xanh

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  44.027.409,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 2. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Đá Zircon Xanh

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  46.466.903,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 3. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.65 crt - AAA

  38.140.235,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 4. Nhẫn Cute Treasure SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.35 crt - AAA

  36.308.519,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 5. Nhẫn Pleasant Line SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.65 crt - AAA

  36.400.444,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 6. Nhẫn Bayins SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  38.795.866,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 7. Nhẫn Pleasant Beauty SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.65 crt - AAA

  39.300.096,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 8. Nhẫn Pleasant Day SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.65 crt - AAA

  34.616.041,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng