Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Zirconia

  0.18 crt - AAA

  23.752.819,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire
  4.0 mm
  28.321.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Nhẫn cưới Charming View Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.106 crt - AAA

  34.791.778,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 4. Nhẫn cưới Winsome Aura Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  3.4 mm
  19.238.824,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.577.151,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 6. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  6.0 mm
  25.848.951,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  4.0 mm
  30.776.874,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 8. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  3.15 mm
  25.533.706,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire
  5.0mm
  30.979.376,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 11. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  3.95 mm
  33.352.090,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  33.410.218,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  6.0 mm
  39.164.913,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 14. Nhẫn cưới Pretty One Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire
  6.10 mm
  44.054.446,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 15. Nhẫn Pleasant Luck SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  25.283.080,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  32.115.176,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.667.520  - 196.720.359  7.667.520 ₫ - 196.720.359 ₫
 17. Nhẫn cưới Pretty Spark Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  3.5 mm
  27.632.542,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.268.108  - 157.554.566  13.268.108 ₫ - 157.554.566 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  30.175.314,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 19. Nhẫn cưới Pretty Day Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  48.515.720,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 20. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  16.80 - 3.85 mm
  46.764.304,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.705.574,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.548.560  - 193.030.764  7.548.560 ₫ - 193.030.764 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.847.515,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 23. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.65 crt - AA

  37.788.762,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 24. Nhẫn Pleasant Dawn SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  30.702.523,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.188.004  - 315.487.639  12.188.004 ₫ - 315.487.639 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Pleasant Impression SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  31.053.996,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.566.514  - 236.298.051  12.566.514 ₫ - 236.298.051 ₫
 27. Nhẫn Pleasant Life SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  27.627.135,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.525.613  - 128.409.338  11.525.613 ₫ - 128.409.338 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  6.0 mm
  36.128.728,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 29. Nhẫn Cute Treasure SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.35 crt - AA

  36.389.629,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  34.048.278,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.950.913  7.775.666 ₫ - 204.950.913 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.221.623,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.483.672  - 189.103.596  7.483.672 ₫ - 189.103.596 ₫
 32. Nhẫn Pleasant Cloud SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.118 crt - AAA

  32.735.661,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.106.549  - 134.695.298  11.106.549 ₫ - 134.695.298 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  33.129.041,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.356.113  7.775.666 ₫ - 204.356.113 ₫
 34. Nhẫn Pleasant Line SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.65 crt - AA

  36.048.971,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 35. Nhẫn Cute Behaviour SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  23.172.890,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.616.303  - 121.312.284  9.616.303 ₫ - 121.312.284 ₫
 36. Nhẫn Pleasant Destiny SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  33.412.921,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.811.193  - 209.194.066  12.811.193 ₫ - 209.194.066 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  32.496.388,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 196.551.240  7.602.632 ₫ - 196.551.240 ₫
 38. Nhẫn Pleasant Dream SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  39.674.550,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.188.427  - 214.087.656  14.188.427 ₫ - 214.087.656 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.847.515,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 193.306.873  7.602.632 ₫ - 193.306.873 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  34.570.079,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  31.469.005,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 42. Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  4.4 mm
  32.802.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.125.238  - 200.339.655  15.125.238 ₫ - 200.339.655 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm Đá Sapphire

  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire
  5.0 mm
  32.143.563,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.635.076  - 197.311.704  7.635.076 ₫ - 197.311.704 ₫
 45. Nhẫn Almitora SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  33.164.187,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.022.077  - 161.853.348  13.022.077 ₫ - 161.853.348 ₫
 46. Nhẫn Amirta SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  33.504.846,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.092.372  - 153.174.670  13.092.372 ₫ - 153.174.670 ₫
 47. Nhẫn Apritor SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  41.613.059,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.857.653  - 190.025.265  15.857.653 ₫ - 190.025.265 ₫
 48. Nhẫn Ballima SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  46.532.331,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.612.045  - 213.884.886  17.612.045 ₫ - 213.884.886 ₫
 49. Nhẫn Bayins SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  39.093.267,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 50. Nhẫn Berins SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Berins SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  33.460.235,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.074.798  - 152.971.893  13.074.798 ₫ - 152.971.893 ₫
 51. Nhẫn Berrila SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Berrila SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  46.943.284,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.748.308  - 216.210.015  17.748.308 ₫ - 216.210.015 ₫
 52. Nhẫn Cute Inspiration SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Cute Inspiration SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  37.583.286,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.304.954  - 202.529.602  14.304.954 ₫ - 202.529.602 ₫
 53. Nhẫn Cute Sleek SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Cute Sleek SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.464 crt - AAA

  47.513.751,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.646.111  - 250.843.627  17.646.111 ₫ - 250.843.627 ₫
 54. Nhẫn Cute Thought SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.276 crt - AAA

  25.407.447,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.414.417  - 137.088.018  10.414.417 ₫ - 137.088.018 ₫
 55. Nhẫn Fermelle SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Fermelle SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  46.549.904,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.629.078  - 214.844.675  17.629.078 ₫ - 214.844.675 ₫
 56. Nhẫn Gemisre SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Gemisre SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  34.771.500,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.602.007  - 180.143.468  13.602.007 ₫ - 180.143.468 ₫
 57. Nhẫn Herfals SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Herfals SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  27.080.998,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.374.209  - 123.975.363  11.374.209 ₫ - 123.975.363 ₫
 58. Nhẫn Himonyo SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Himonyo SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  46.397.149,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.612.045  - 213.398.231  17.612.045 ₫ - 213.398.231 ₫
 59. Nhẫn Klamerces SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Klamerces SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  33.030.357,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.969.356  - 161.245.031  12.969.356 ₫ - 161.245.031 ₫
 60. Nhẫn Mariess SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Mariess SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  41.598.190,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.738.423  - 189.092.516  15.738.423 ₫ - 189.092.516 ₫
 61. Nhẫn Memner SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Memner SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  27.044.500,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.393.134  - 123.475.194  11.393.134 ₫ - 123.475.194 ₫
 62. Nhẫn Mirona SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Mirona SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  41.408.935,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.738.423  - 189.849.534  15.738.423 ₫ - 189.849.534 ₫
 63. Nhẫn Pleasant Aim SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Aim SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  31.410.877,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.160.968  - 145.942.434  12.160.968 ₫ - 145.942.434 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng