Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Xem thêm kích cỡ
  Passionate Waiting 4 mm

  Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire

  4.0 mm
  28.321.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Eternal Love

  Eternal Love

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  6,0 mm
  7.088.940,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Charming View

  Charming View

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.106 crt - AAA

  34.791.778,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Xem thêm kích cỡ
  Noble Inifinite 5 mm

  Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  34.570.079,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Xem thêm kích cỡ
  Sense Mira 4 mm

  Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  4.0 mm
  30.776.874,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Xem thêm kích cỡ
  Infinity Shiny 5 mm

  Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  34.048.278,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Xem thêm kích cỡ
  Marvelous Soul 5 mm

  Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.847.515,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Ornate Leaf 5 mm

  Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  33.410.218,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Brilliant Love 5 mm

  Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  32.496.388,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Infinite Anticipation

  Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Đá Zirconia

  0.18 crt - AAA

  23.752.819,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 5 mm

  Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.577.151,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Xem thêm kích cỡ
  Essential Duty 5 mm

  Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  32.115.176,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Xem thêm kích cỡ
  Essential Passion 5 mm

  Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.469.005,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Xem thêm kích cỡ
  Golden Cover 5 mm

  Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  33.129.041,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Xem thêm kích cỡ
  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  6.0 mm
  39.164.913,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Xem thêm kích cỡ
  Bright Pattern 4 mm

  Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  30.175.314,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Xem thêm kích cỡ
  Classic Infinity 5 mm

  Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  32.143.563,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Xem thêm kích cỡ
  Pretty Wake 5 mm

  Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.705.574,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 20. Xem thêm kích cỡ
  Adore Spin 5 mm

  Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.847.515,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Xem thêm kích cỡ
  Dream Love 6 mm

  Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  6.0 mm
  36.128.728,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Xem thêm kích cỡ
  Pure Sleek 5 mm

  Pure Sleek 5 mm

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  31.221.623,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Nhẫn GLAMIRA Pretty Cloud Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  4.4 mm
  32.802.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  3.15 mm
  25.533.706,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  5.0 mm
  48.515.720,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  6.0 mm
  25.848.951,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Nhẫn GLAMIRA Pretty Path Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  3.95 mm
  33.352.090,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 29. Nhẫn GLAMIRA Pretty Spark Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  3.5 mm
  27.632.542,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  6.10 mm
  45.217.010,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  16.80 - 3.85 mm
  48.900.179,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Winsome Aura

  Winsome Aura

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  3.4 mm
  19.238.824,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng