Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh
  16.80 - 3.85 mm
  45.061.011,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 2. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  35.544.742,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 3. Nhẫn Pleasant Line SET Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  33.804.951,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 4. Nhẫn Bayins SET Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  37.389.974,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 5. Nhẫn Pleasant Beauty SET Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  36.704.603,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 6. Nhẫn Pleasant Day SET Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  32.020.548,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng