Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Zirconia

  0.18 crt - AAA

  27.451.283,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 2. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  3.4 mm
  20.677.542,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen
  4.0 mm
  31.229.567,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 4. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  6.0 mm
  29.595.424,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 5. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.106 crt - AAA

  40.873.390,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.069.635,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 7. Nhẫn cặp Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  3.95 mm
  36.762.560,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.849.448  - 245.588.456  16.849.448 ₫ - 245.588.456 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  4.0 mm
  35.800.301,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cặp Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  3.15 mm
  28.732.503,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.096.154  - 174.253.886  15.096.154 ₫ - 174.253.886 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  35.472.000,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 12. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  3.5 mm
  31.657.490,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 13. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Onyx Đen
  6.10 mm
  51.554.471,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 14. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0mm
  36.496.807,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  28.825.334,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.65 crt - AAA

  42.210.648,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 17. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  16.80 - 3.85 mm
  54.208.610,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.388.028,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.022.598  - 230.938.683  9.022.598 ₫ - 230.938.683 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  6.0 mm
  45.221.954,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 20. Nhẫn cặp Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  52.083.148,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.871.594  - 385.469.867  21.871.594 ₫ - 385.469.867 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  36.462.562,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.818.826  - 222.681.226  8.818.826 ₫ - 222.681.226 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  42.581.400,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - AAA

  35.804.545,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.937.664  - 181.018.005  14.937.664 ₫ - 181.018.005 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  6.0 mm
  42.449.796,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.184.256,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.932.032  - 230.193.215  8.932.032 ₫ - 230.193.215 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  38.955.945,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.323.983  - 188.956.643  15.323.983 ₫ - 188.956.643 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.65 crt - AAA

  43.611.584,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  30.728.625,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.976.352  - 145.598.358  12.976.352 ₫ - 145.598.358 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  36.752.655,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.875.429  - 226.507.981  8.875.429 ₫ - 226.507.981 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.65 crt - AAA

  40.109.243,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  38.263.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.056.560  - 251.149.751  9.056.560 ₫ - 251.149.751 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.276 crt - AAA

  28.703.636,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.981.829  - 154.753.979  11.981.829 ₫ - 154.753.979 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  37.239.445,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.569.742  - 177.480.290  14.569.742 ₫ - 177.480.290 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.352.652,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  38.204.534,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.124.484  - 239.270.225  9.124.484 ₫ - 239.270.225 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  41.538.480,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  45.264.406,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.742.467  - 246.607.315  16.742.467 ₫ - 246.607.315 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  39.571.510,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.373.540  - 259.107.919  9.373.540 ₫ - 259.107.919 ₫
 40. Nhẫn cặp Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  4.4 mm
  37.673.594,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.723.123  - 232.215.879  17.723.123 ₫ - 232.215.879 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.154.540,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 227.649.673  8.965.995 ₫ - 227.649.673 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.041.333,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.404.396  8.965.995 ₫ - 226.404.396 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.204 crt - AAA

  26.262.610,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.064.852  - 137.390.852  11.064.852 ₫ - 137.390.852 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  38.511.609,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.992.853  - 237.239.438  14.992.853 ₫ - 237.239.438 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  31.802.678,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.432.011  - 149.065.328  13.432.011 ₫ - 149.065.328 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  40.313.016,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.747.095  - 202.102.813  15.747.095 ₫ - 202.102.813 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  37.351.237,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.999.957  - 231.841.937  8.999.957 ₫ - 231.841.937 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm black-onyx

  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  5.0 mm
  38.099.818,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.147.126  - 239.216.033  9.147.126 ₫ - 239.216.033 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  34.467.288,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.046.159  - 344.050.250  14.046.159 ₫ - 344.050.250 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  35.152.190,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.600.873  - 262.852.521  14.600.873 ₫ - 262.852.521 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  39.142.736,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.397.567  - 179.871.781  15.397.567 ₫ - 179.871.781 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  49.247.878,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.792.929  - 225.027.232  18.792.929 ₫ - 225.027.232 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  54.918.133,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 253.399.735  20.914.711 ₫ - 253.399.735 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  43.934.223,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.538.128  - 2.296.871.183  16.538.128 ₫ - 2.296.871.183 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Berins SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  39.096.040,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.379.172  - 179.659.523  15.379.172 ₫ - 179.659.523 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Berrila SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  55.245.020,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.039.522  - 255.621.428  21.039.522 ₫ - 255.621.428 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Cute Inspiration SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  43.332.811,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.814.070  - 233.234.736  16.814.070 ₫ - 233.234.736 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Cute Sleek SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.464 crt - AAA

  55.808.224,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.789.901  - 290.177.865  20.789.901 ₫ - 290.177.865 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Fermelle SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  54.974.737,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 254.192.184  20.914.711 ₫ - 254.192.184 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Gemisre SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  40.740.371,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.004.640  - 208.951.833  16.004.640 ₫ - 208.951.833 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Herfals SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  31.390.888,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.293.333  - 144.636.106  13.293.333 ₫ - 144.636.106 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Himonyo SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  54.918.133,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 252.890.303  20.914.711 ₫ - 252.890.303 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng