Đang tải...
Tìm thấy 94 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Kim Cương

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  29.700.824,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 2. Eternal Love Kim Cương

  Eternal Love

  Bạc 925 & Kim Cương
  6,0 mm
  5.163.949,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.001.385  - 8.327.207  4.001.385 ₫ - 8.327.207 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  31.268.936,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 4. Nhẫn cưới Charming View Kim Cương

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.106 crt - VS

  38.576.872,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 5. Nhẫn cưới Winsome Aura Kim Cương

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 14K & Kim Cương
  3.4 mm
  24.159.447,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  31.820.478,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 7. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  36.203.889,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  31.452.783,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Kim Cương
  3.15 mm
  27.480.327,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 11. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  3.95 mm
  47.059.541,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 12. Nhẫn cưới Pretty One Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương
  6.10 mm
  61.925.500,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 13. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương
  5.0mm
  34.656.325,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  40.655.971,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  46.410.666,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  29.272.028,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.405.201  - 170.690.194  4.405.201 ₫ - 170.690.194 ₫
 17. Nhẫn Pleasant Luck SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  32.366.614,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Step Kim Cương

  Nhẫn cưới Classic Step

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  44.832.133,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.749.261  - 264.504.237  5.749.261 ₫ - 264.504.237 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  32.111.120,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.548.560  - 193.030.764  7.548.560 ₫ - 193.030.764 ₫
 20. Nhẫn cưới Pretty Spark Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  3.5 mm
  28.443.634,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.268.108  - 157.554.566  13.268.108 ₫ - 157.554.566 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  47.038.129,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.062.598  - 234.205.837  9.062.598 ₫ - 234.205.837 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  34.112.915,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.561.514  - 175.014.253  4.561.514 ₫ - 175.014.253 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  38.351.119,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  32.791.085,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.667.520  - 196.720.359  7.667.520 ₫ - 196.720.359 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Gaze 4mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Classic Gaze 4mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  32.390.674,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.433.621  - 170.829.966  4.433.621 ₫ - 170.829.966 ₫
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  30.283.460,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 28. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  16.80 - 3.85 mm
  88.887.001,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 29. Nhẫn cưới Pretty Day Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  82.689.718,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 30. Ceramic Line Kim Cương

  Ceramic Line

  Ceramic / vàng Đen Vàng 14K & Kim Cương
  8,0 mm
  8.922.008,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.002.771  - 11.463.429  8.002.771 ₫ - 11.463.429 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  33.550.807,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 196.551.240  7.602.632 ₫ - 196.551.240 ₫
 32. Nhẫn Pleasant Flower SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  102.027.227,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  36.480.201,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 34. Nhẫn Cute Behaviour SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  27.363.531,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.616.303  - 121.312.284  9.616.303 ₫ - 121.312.284 ₫
 35. Nhẫn Pleasant Dawn SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  51.466.471,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.188.004  - 315.487.639  12.188.004 ₫ - 315.487.639 ₫
 36. Nhẫn Pleasant Destiny SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  40.361.274,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.811.193  - 209.194.066  12.811.193 ₫ - 209.194.066 ₫
 37. Nhẫn Pleasant Impression SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  42.165.953,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.566.514  - 236.298.051  12.566.514 ₫ - 236.298.051 ₫
 38. Nhẫn Pleasant Life SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  28.519.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.525.613  - 128.409.338  11.525.613 ₫ - 128.409.338 ₫
 39. Nhẫn Cute Treasure SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  61.479.399,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  35.832.680,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.950.913  7.775.666 ₫ - 204.950.913 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  31.329.768,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.483.672  - 189.103.596  7.483.672 ₫ - 189.103.596 ₫
 42. Ceramic Night Kim Cương

  Ceramic Night

  Ceramic / Vàng trắng 14K & Kim Cương
  8,0 mm
  9.841.245,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.219.062  - 14.275.213  8.219.062 ₫ - 14.275.213 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  33.226.370,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 45. Nhẫn Pleasant Cloud SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  34.222.662,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.106.549  - 134.695.298  11.106.549 ₫ - 134.695.298 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  34.616.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.356.113  7.775.666 ₫ - 204.356.113 ₫
 47. Nhẫn Pleasant Line SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  100.287.436,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 48. Nhẫn Pleasant Dream SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  46.676.975,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.188.427  - 214.087.656  14.188.427 ₫ - 214.087.656 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  32.280.097,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 193.306.873  7.602.632 ₫ - 193.306.873 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  41.815.832,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  67.125.949,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  31.658.260,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Private Ring 8mm Kim Cương

  Private Ring 8mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  8.0 mm
  73.409.951,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.669.337  - 476.626.354  9.669.337 ₫ - 476.626.354 ₫
 54. Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair Kim Cương

  Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4.4 mm
  39.291.445,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.125.238  - 200.339.655  15.125.238 ₫ - 200.339.655 ₫
 55. Ceramic Cross Kim Cương

  Ceramic Cross

  Ceramic / vàng Trắng Vàng 14K & Kim Cương
  8,0 mm
  19.114.727,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.543.499  - 47.475.901  8.543.499 ₫ - 47.475.901 ₫
 56. Ceramic Star Kim Cương

  Ceramic Star

  Ceramic / Vàng trắng 14K & Kim Cương
  8,0 mm
  14.545.577,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.759.790  - 23.764.986  8.759.790 ₫ - 23.764.986 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  33.062.800,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.635.076  - 197.311.704  7.635.076 ₫ - 197.311.704 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  39.987.316,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.439.895  - 272.585.209  7.439.895 ₫ - 272.585.209 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm Kim Cương

  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  67.429.960,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.950.118  - 292.465.478  15.950.118 ₫ - 292.465.478 ₫
 60. Nhẫn Almitora SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  33.840.097,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.022.077  - 161.853.348  13.022.077 ₫ - 161.853.348 ₫
 61. Nhẫn Amirta SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  33.802.247,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.092.372  - 153.174.670  13.092.372 ₫ - 153.174.670 ₫
 62. Nhẫn Apritor SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  41.829.350,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.857.653  - 190.025.265  15.857.653 ₫ - 190.025.265 ₫
 63. Nhẫn Ballima SET Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  47.289.350,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.612.045  - 213.884.886  17.612.045 ₫ - 213.884.886 ₫

You’ve viewed 60 of 94 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng