Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Cam
  6.10 mm
  52.601.635,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  29.051.748,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  44.842.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 4. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam
  16.80 - 3.85 mm
  55.963.318,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.45 crt - AA

  44.534.221,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  46.243.647,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  42.741.306,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  37.380.954,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.569.742  - 177.480.290  14.569.742 ₫ - 177.480.290 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  43.010.171,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  40.539.430,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.747.095  - 202.102.813  15.747.095 ₫ - 202.102.813 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  46.113.458,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.538.128  - 2.296.871.183  16.538.128 ₫ - 2.296.871.183 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  40.546.504,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.999.461  - 1.495.252.341  13.999.461 ₫ - 1.495.252.341 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng