Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pretty One Pair Vàng Hồng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Đá Tanzanite
  6.10 mm
  43.027.063,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Nhẫn Pretty Raw Pair Vàng Trắng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Tanzanite
  16.80 - 3.85 mm
  47.683.541,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Nhẫn Bayins SET Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  40.012.504,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 4. Nhẫn Cute Treasure SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  34.794.481,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 5. Nhẫn Pleasant Beauty SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  41.030.425,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 6. Nhẫn Pleasant Behaviour SET Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  35.051.328,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 7. Nhẫn Pleasant Blaze SET Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  34.506.543,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 8. Nhẫn Pleasant Bliss SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  31.738.017,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pleasant Day SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  36.346.370,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 11. Nhẫn Pleasant Flower SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  39.870.564,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 12. Nhẫn Pleasant Line SET Vàng 585 & Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  38.130.773,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 13. Nhẫn Pleasant Luck SET Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 585 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  25.093.825,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...