Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Zirconia

  0.18 crt - VS1

  32.687.107,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 2. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  3.4 mm
  34.545.401,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương
  4.0 mm
  41.531.405,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 4. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  6.0 mm
  50.114.195,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 5. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.106 crt - VS1

  50.297.873,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  37.946.989,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 7. Nhẫn cặp Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  3.95 mm
  74.035.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.849.448  - 245.588.456  16.849.448 ₫ - 245.588.456 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  4.0 mm
  38.177.648,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cặp Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  3.15 mm
  35.468.320,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.096.154  - 174.253.886  15.096.154 ₫ - 174.253.886 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  35.924.828,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 12. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  3.5 mm
  35.449.925,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 13. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Xanh Dương
  6.10 mm
  66.016.666,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 14. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0mm
  45.553.368,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.24 crt - VS1

  40.796.975,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.65 crt - VS1

  79.229.340,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 17. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  16.80 - 3.85 mm
  78.916.040,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  39.765.375,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.022.598  - 230.938.683  9.022.598 ₫ - 230.938.683 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  6.0 mm
  64.919.973,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 20. Nhẫn cặp Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  144.884.595,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.871.594  - 385.469.867  21.871.594 ₫ - 385.469.867 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  37.481.425,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.818.826  - 222.681.226  8.818.826 ₫ - 222.681.226 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.45 crt - VS1

  65.760.536,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.21 crt - VS1

  51.596.923,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.937.664  - 181.018.005  14.937.664 ₫ - 181.018.005 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  6.0 mm
  43.751.677,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  41.995.553,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.932.032  - 230.193.215  8.932.032 ₫ - 230.193.215 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  51.040.793,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.323.983  - 188.956.643  15.323.983 ₫ - 188.956.643 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.65 crt - VS1

  80.630.276,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  34.209.741,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.976.352  - 145.598.358  12.976.352 ₫ - 145.598.358 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  38.733.778,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.875.429  - 226.507.981  8.875.429 ₫ - 226.507.981 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.65 crt - VS1

  77.127.935,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  57.961.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.056.560  - 251.149.751  9.056.560 ₫ - 251.149.751 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.276 crt - VS1

  40.477.165,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.981.829  - 154.753.979  11.981.829 ₫ - 154.753.979 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  46.352.610,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.569.742  - 177.480.290  14.569.742 ₫ - 177.480.290 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  40.380.940,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  46.468.645,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.124.484  - 239.270.225  9.124.484 ₫ - 239.270.225 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  57.302.556,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  83.500.074,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.742.467  - 246.607.315  16.742.467 ₫ - 246.607.315 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  59.269.529,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.373.540  - 259.107.919  9.373.540 ₫ - 259.107.919 ₫
 40. Nhẫn cặp Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  4.4 mm
  55.248.983,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.723.123  - 232.215.879  17.723.123 ₫ - 232.215.879 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  39.192.266,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 227.649.673  8.965.995 ₫ - 227.649.673 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  37.550.765,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.404.396  8.965.995 ₫ - 226.404.396 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.204 crt - VS1

  34.979.549,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.064.852  - 137.390.852  11.064.852 ₫ - 137.390.852 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  53.624.744,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.992.853  - 237.239.438  14.992.853 ₫ - 237.239.438 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  34.632.854,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.432.011  - 149.065.328  13.432.011 ₫ - 149.065.328 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.248 crt - VS1

  52.284.657,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.747.095  - 202.102.813  15.747.095 ₫ - 202.102.813 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  40.521.033,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.999.957  - 231.841.937  8.999.957 ₫ - 231.841.937 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn cặp Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương
  5.0 mm
  43.250.737,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.147.126  - 239.216.033  9.147.126 ₫ - 239.216.033 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  78.250.099,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.046.159  - 344.050.250  14.046.159 ₫ - 344.050.250 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  59.321.887,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.600.873  - 262.852.521  14.600.873 ₫ - 262.852.521 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  40.359.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.397.567  - 179.871.781  15.397.567 ₫ - 179.871.781 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  49.785.612,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.792.929  - 225.027.232  18.792.929 ₫ - 225.027.232 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  57.323.782,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 253.399.735  20.914.711 ₫ - 253.399.735 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  69.066.180,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.538.128  - 2.296.871.183  16.538.128 ₫ - 2.296.871.183 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Berins SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  40.313.015,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.379.172  - 179.659.523  15.379.172 ₫ - 179.659.523 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Berrila SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  58.075.196,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.039.522  - 255.621.428  21.039.522 ₫ - 255.621.428 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Cute Inspiration SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.42 crt - VS1

  64.474.220,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.814.070  - 233.234.736  16.814.070 ₫ - 233.234.736 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Cute Sleek SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.464 crt - VS1

  79.072.264,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.789.901  - 290.177.865  20.789.901 ₫ - 290.177.865 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Fermelle SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  57.040.765,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 254.192.184  20.914.711 ₫ - 254.192.184 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Gemisre SET

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  64.910.067,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.004.640  - 208.951.833  16.004.640 ₫ - 208.951.833 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Herfals SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  32.607.863,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.293.333  - 144.636.106  13.293.333 ₫ - 144.636.106 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Himonyo SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  56.474.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 252.890.303  20.914.711 ₫ - 252.890.303 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng