Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Opal Đen
  6.10 mm
  50.903.530,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.65 crt - AAA

  40.823.862,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 3. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen
  16.80 - 3.85 mm
  52.482.203,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.65 crt - AAA

  42.224.798,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.65 crt - AAA

  38.722.457,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  40.632.824,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  42.632.343,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.538.128  - 2.296.871.183  16.538.128 ₫ - 2.296.871.183 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.65 crt - AAA

  36.527.655,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.999.461  - 1.495.252.341  13.999.461 ₫ - 1.495.252.341 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng