Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Eternal Love không gì cả

  Eternal Love

  Bạc 925

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.001.385  - 8.327.207  4.001.385 ₫ - 8.327.207 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Nhẫn cưới Charming View không gì cả

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  34.305.123,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 5. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.0 mm
  23.659.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 7. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  3.15 mm
  24.154.851,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 8. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Pretty Path Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.896.181,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.0 mm
  37.650.876,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 13. Nhẫn cưới Pretty One Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.10 mm
  42.324.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Alluring Balance 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  44.280.418,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.062.598  - 234.205.837  9.062.598 ₫ - 234.205.837 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm không gì cả

  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  28.487.973,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.405.201  - 170.690.194  4.405.201 ₫ - 170.690.194 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Step không gì cả

  Nhẫn cưới Classic Step

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.0 mm
  44.615.842,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.749.261  - 264.504.237  5.749.261 ₫ - 264.504.237 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.628.521,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.667.520  - 196.720.359  7.667.520 ₫ - 196.720.359 ₫
 18. Nhẫn cưới Pretty Spark Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  3.5 mm
  26.740.342,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.268.108  - 157.554.566  13.268.108 ₫ - 157.554.566 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm không gì cả

  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  33.923.661,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.561.514  - 175.014.253  4.561.514 ₫ - 175.014.253 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Gaze 4mm không gì cả

  Nhẫn cưới Classic Gaze 4mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  32.012.165,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.433.621  - 170.829.966  4.433.621 ₫ - 170.829.966 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 22. Nhẫn cưới Pretty Day Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  41.297.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 23. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  16.80 - 3.85 mm
  43.492.901,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.137.810,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.548.560  - 193.030.764  7.548.560 ₫ - 193.030.764 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Ceramic Line không gì cả

  Ceramic Line

  Ceramic / vàng Đen Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  8,0 mm
  8.002.771,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.002.771  - 11.463.429  8.002.771 ₫ - 11.463.429 ₫
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.0 mm
  35.777.255,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.950.913  7.775.666 ₫ - 204.950.913 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  30.870.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.483.672  - 189.103.596  7.483.672 ₫ - 189.103.596 ₫
 32. Ceramic Night không gì cả

  Ceramic Night

  Ceramic / Vàng trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  8,0 mm
  8.219.062,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.219.062  - 14.275.213  8.219.062 ₫ - 14.275.213 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.356.113  7.775.666 ₫ - 204.356.113 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 196.551.240  7.602.632 ₫ - 196.551.240 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 193.306.873  7.602.632 ₫ - 193.306.873 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  33.056.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  53.175.172,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Private Ring 8mm không gì cả

  Private Ring 8mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  8.0 mm
  58.053.281,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.669.337  - 476.626.354  9.669.337 ₫ - 476.626.354 ₫
 40. Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair không gì cả

  Nhẫn cưới Pretty Cloud Pair

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.4 mm
  31.450.892,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.125.238  - 200.339.655  15.125.238 ₫ - 200.339.655 ₫
 41. Ceramic Cross không gì cả

  Ceramic Cross

  Ceramic / vàng Trắng Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  8,0 mm
  8.543.499,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.543.499  - 47.475.901  8.543.499 ₫ - 47.475.901 ₫
 42. Ceramic Star không gì cả

  Ceramic Star

  Ceramic / Vàng trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  8,0 mm
  8.759.790,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.759.790  - 23.764.986  8.759.790 ₫ - 23.764.986 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  5.0 mm
  31.494.690,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.635.076  - 197.311.704  7.635.076 ₫ - 197.311.704 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Trắng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  6.0 mm
  38.743.643,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.439.895  - 272.585.209  7.439.895 ₫ - 272.585.209 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm không gì cả

  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K

  Không Có Đá

  Nhẫn nữ không có đá sẽ được sản xuất giống với nhẫn dành cho nam.
  4.0 mm
  60.238.281,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.950.118  - 292.465.478  15.950.118 ₫ - 292.465.478 ₫

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng