Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pretty One Pair Vàng Hồng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Đá Topaz Xanh
  6.10 mm
  42.594.480,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Nhẫn Pretty Raw Pair Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh
  16.80 - 3.85 mm
  44.790.647,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Nhẫn Bayins SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  37.119.610,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 4. Nhẫn Cute Treasure SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  34.334.863,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 5. Nhẫn Pleasant Beauty SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  36.515.348,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 6. Nhẫn Pleasant Blaze SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  34.128.033,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 7. Nhẫn Pleasant Day SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  31.831.293,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 8. Nhẫn Pleasant Flower SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  35.355.487,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pleasant Line SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  33.615.696,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 11. Nhẫn Pleasant Luck SET Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  24.715.315,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...