Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Xem thêm kích cỡ
  Passionate Waiting 4 mm

  Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Tím

  4.0 mm
  26.889.041,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Eternal Love

  Eternal Love

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  6,0 mm
  6.791.539,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Charming View

  Charming View

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.106 crt - AAA

  34.629.559,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Xem thêm kích cỡ
  Noble Inifinite 5 mm

  Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  33.921.206,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Xem thêm kích cỡ
  Sense Mira 4 mm

  Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  4.0 mm
  30.452.437,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Xem thêm kích cỡ
  Infinity Shiny 5 mm

  Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  32.615.349,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Xem thêm kích cỡ
  Marvelous Soul 5 mm

  Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.712.333,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Ornate Leaf 5 mm

  Ornate Leaf 5 mm

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  32.761.345,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Brilliant Love 5 mm

  Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.685.296,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Infinite Anticipation

  Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Zirconia

  0.18 crt - AAA

  23.725.783,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 5 mm

  Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.441.969,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Xem thêm kích cỡ
  Essential Duty 5 mm

  Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.790.739,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Xem thêm kích cỡ
  Essential Passion 5 mm

  Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.414.932,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Xem thêm kích cỡ
  Golden Cover 5 mm

  Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  32.426.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Xem thêm kích cỡ
  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  6.0 mm
  38.516.040,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Xem thêm kích cỡ
  Bright Pattern 4 mm

  Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  30.094.205,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Xem thêm kích cỡ
  Classic Infinity 5 mm

  Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.710.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Xem thêm kích cỡ
  Pretty Wake 5 mm

  Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.272.991,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 20. Xem thêm kích cỡ
  Adore Spin 5 mm

  Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  31.523.078,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Xem thêm kích cỡ
  Dream Love 6 mm

  Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  6.0 mm
  35.912.436,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Xem thêm kích cỡ
  Pure Sleek 5 mm

  Pure Sleek 5 mm

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  5.0 mm
  30.951.259,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  3.15 mm
  24.614.469,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 25. Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  6.10 mm
  42.729.662,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 26. Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  16.80 - 3.85 mm
  45.115.084,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Winsome Aura

  Winsome Aura

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  3.4 mm
  18.265.514,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng