Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  17.969.064,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  14.813.135,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Paul Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  36.775.295,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 4. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  19.971.130,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 5. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  23.070.456,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 6. Nhẫn nam Allame Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  23.641.585,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 7. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  42.009.988,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 8. Nhẫn nam Plante Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  23.005.927,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 9. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  40.335.374,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 10. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  31.406.171,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 11. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.4 crt - VS1

  59.894.998,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 12. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  56.679.635,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 13. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  39.974.526,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 14. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  37.770.385,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 15. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  31.733.905,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 16. Nhẫn nam Beau Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.6 crt - VS1

  160.832.067,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 17. Nhẫn nam Cohen Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  31.789.659,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 18. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  32.829.465,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 19. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.285 crt - VS1

  37.502.650,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 20. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  33.090.974,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 21. Nhẫn nam Warden Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  25.384.123,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 22. Nhẫn nam Aquil Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.8 crt - VS1

  101.050.274,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 23. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.02 crt - VS1

  185.255.347,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 24. Nhẫn nam Ardito Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.025 crt - VS1

  19.762.263,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 25. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  21.860.839,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 26. Nhẫn nam Komala Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.445 crt - VS1

  44.823.748,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 27. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  31.459.661,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 28. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  78.145.666,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 29. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  62.996.304,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 30. Nhẫn nam Expai Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  13.328.991,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng