Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Beau Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  30.813.815,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 2. Nhẫn nam Admetus Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.4 crt - AAA

  27.376.284,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 3. Nhẫn nam Alecander Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.27 crt - AAA

  22.349.609,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 4. Nhẫn nam Cledwyn Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  21.751.592,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 5. Nhẫn nam Ciprian Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  22.988.664,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 6. Nhẫn nam Aquil Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  33.182.671,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 7. Nhẫn nam Motivo Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.02 crt - AAA

  19.718.396,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 8. Nhẫn nam Horrell Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  31.590.133,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 9. Nhẫn nam Vacanza Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.35 crt - AAA

  22.589.326,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 10. Nhẫn nam Viaggio Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  20.968.201,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng