Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.045 crt - VS1

  14.898.040,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Allame Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  23.754.792,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 3. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  41.359.048,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 4. Nhẫn nam Abel Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  18.082.271,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 5. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  20.084.337,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 6. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  29.696.179,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 7. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  31.604.283,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 8. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.4 crt - VS1

  62.385.552,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 9. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.27 crt - VS1

  52.575.881,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 10. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.24 crt - VS1

  38.672.645,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 11. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  39.015.662,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 12. Nhẫn nam Beau Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.6 crt - VS1

  170.794.284,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 13. Nhẫn nam Cohen Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  32.214.185,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 14. Nhẫn nam Paul Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  36.860.200,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 15. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  23.155.361,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 16. Nhẫn nam Plante Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  23.288.945,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 17. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.18 crt - VS1

  33.197.388,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 18. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.285 crt - VS1

  38.096.987,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 19. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.18 crt - VS1

  33.713.612,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 20. Nhẫn nam Warden Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  25.497.330,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 21. Nhẫn nam Aquil Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.8 crt - VS1

  84.380.542,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 22. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.02 crt - VS1

  109.095.331,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 23. Nhẫn nam Ardito Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.025 crt - VS1

  19.818.867,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 24. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  38.297.648,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 25. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  21.945.744,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 26. Nhẫn nam Komala Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.445 crt - VS1

  46.323.741,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 27. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  32.082.299,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 28. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  161.692.440,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 29. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  51.109.567,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 30. Nhẫn nam Expai Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  13.923.328,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng