Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Đá Sapphire

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  23.303.662,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  17.233.218,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic Đá Sapphire

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  32.348.618,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 4. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  13.369.746,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 5. Nhẫn nam Bellanca Đá Sapphire

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  18.959.625,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 6. Nhẫn nam Magical Day Đá Sapphire

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  27.528.830,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 7. Nhẫn nam Final Round Đá Sapphire

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.36 crt - AAA

  30.486.080,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 8. Nhẫn nam Allame Đá Sapphire

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  22.905.739,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 9. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  23.271.681,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 10. Nhẫn nam Expai Đá Sapphire

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  12.225.223,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 11. Nhẫn nam Komala Đá Sapphire

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.445 crt - AAA

  26.201.195,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 12. Nhẫn nam Sewaddle Đá Sapphire

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  31.644.187,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 13. Nhẫn nam Paul Đá Sapphire

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  33.831.912,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 14. Nhẫn nam Silent Approval Đá Sapphire

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  36.491.146,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 15. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.02 crt - AA

  27.586.283,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 16. Nhẫn nam Beamard Đá Sapphire

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  19.235.284,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 17. Nhẫn nam Pineiro Đá Sapphire

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  20.127.073,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 18. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AA

  25.576.009,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 19. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  24.694.975,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 20. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  33.772.480,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 21. Nhẫn nam Ty Đá Sapphire

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  26.258.364,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 22. Nhẫn nam Balconi Đá Sapphire

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  30.559.099,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 23. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.6 crt - AAA

  56.426.901,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 24. Nhẫn nam Plante Đá Sapphire

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  20.798.390,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 25. Nhẫn nam Fine Tune Đá Sapphire

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  29.934.480,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 26. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Sapphire

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  31.430.226,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 27. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Sapphire

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  42.513.760,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 28. Nhẫn nam Bogdan Đá Sapphire

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  28.965.144,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 29. Nhẫn nam Cohen Đá Sapphire

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  28.167.034,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 30. Nhẫn nam Scraggy Đá Sapphire

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  29.121.936,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 31. Nhẫn nam Surrett Đá Sapphire

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  26.609.872,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 32. Nhẫn nam Warden Đá Sapphire

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  24.648.277,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 33. Nhẫn nam Aquil Đá Sapphire

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  37.852.460,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 34. Nhẫn nam Ardito Đá Sapphire

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.025 crt - AAA

  19.309.435,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 35. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  31.873.150,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 36. Nhẫn nam Jefferson Đá Sapphire

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  21.691.029,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 37. Nhẫn nam Bisogno Đá Sapphire

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  24.978.559,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 38. Nhẫn nam Vacanza Đá Sapphire

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.35 crt - AA

  34.645.872,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Sapphire

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  23.741.773,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng