Đang tải...
Tìm thấy 284 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  16.694.920,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  16.394.354,00 ₫
  8.261.281  - 91.796.728  8.261.281 ₫ - 91.796.728 ₫
 3. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.292 crt - VS1

  32.732.389,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  21.183.860,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.035 crt - VS1

  11.809.754,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 6. Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.148 crt - VS1

  21.242.727,00 ₫
  6.839.967  - 81.282.630  6.839.967 ₫ - 81.282.630 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  23.385.453,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 8. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  15.628.792,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  21.491.217,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  12.327.958,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  22.311.968,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  9.172.313,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 14. Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  17.904.819,00 ₫
  5.248.276  - 61.160.082  5.248.276 ₫ - 61.160.082 ₫
 15. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  25.495.349,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 16. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  38.517.835,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  19.938.867,00 ₫
  10.321.649  - 112.400.409  10.321.649 ₫ - 112.400.409 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  15.919.168,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 19. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  24.664.693,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.258 crt - VS1

  43.257.247,00 ₫
  15.209.078  - 212.701.821  15.209.078 ₫ - 212.701.821 ₫
 21. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  45.124.312,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  23.009.040,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.195 crt - VS1

  15.141.718,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  12.380.316,00 ₫
  6.602.232  - 70.075.132  6.602.232 ₫ - 70.075.132 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  11.831.546,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 27. Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  24.600.164,00 ₫
  10.537.591  - 133.853.132  10.537.591 ₫ - 133.853.132 ₫
 28. Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  42.930.644,00 ₫
  15.605.586  - 204.437.705  15.605.586 ₫ - 204.437.705 ₫
 29. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  15.526.906,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  42.441.873,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 31. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  33.964.366,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 32. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  53.579.179,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.332 crt - VS1

  21.464.047,00 ₫
  6.254.686  - 94.697.656  6.254.686 ₫ - 94.697.656 ₫
 34. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  144.317.993,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 35. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - VS1

  141.570.459,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 36. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - VS1

  142.719.794,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 37. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - VS1

  142.608.567,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  23.354.888,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  29.612.405,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  21.871.876,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  26.054.875,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  14.315.591,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  20.833.768,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.248 crt - VS1

  28.958.068,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.018 crt - VS1

  19.212.926,00 ₫
  9.308.445  - 109.046.646  9.308.445 ₫ - 109.046.646 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  58.621.419,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 48. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.44 crt - VS1

  79.208.963,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  215.578.977,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 50. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  218.100.096,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  25.758.273,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  218.100.096,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  24.248.656,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.114 crt - VS1

  31.594.377,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.445 crt - VS1

  60.028.299,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.23 crt - VS1

  36.529.920,00 ₫
  8.611.939  - 122.815.451  8.611.939 ₫ - 122.815.451 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.1 crt - VS1

  153.855.401,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 58. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS1

  55.951.998,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 59. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  27.062.417,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  30.211.836,00 ₫
  9.218.446  - 120.381.500  9.218.446 ₫ - 120.381.500 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  23.445.737,00 ₫
  10.706.553  - 128.688.068  10.706.553 ₫ - 128.688.068 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Marilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.18 crt - VS1

  21.816.405,00 ₫
  8.248.545  - 107.617.410  8.248.545 ₫ - 107.617.410 ₫
 63. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  323.627.993,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫

You’ve viewed 60 of 284 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng