Đang tải...
Tìm thấy 286 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Marrifest Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.272 crt - VS1

  38.596.338,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 2. Nhẫn Mima Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.22 crt - VS1

  27.040.715,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 3. Nhẫn Nodeles Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.264 crt - VS1

  40.742.757,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 4. Nhẫn Onen Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  31.135.646,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Osedr Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.38 crt - VS1

  205.549.297,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Owulle Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.328 crt - VS1

  25.958.177,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 7. Nhẫn Oxpen Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  18.966.837,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 8. Nhẫn Pavina Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.286 crt - VS1

  28.646.134,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Rigean Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.416 crt - VS1

  40.091.451,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 11. Nhẫn Rigea Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.794 crt - VS1

  74.842.946,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 12. Nhẫn Rigeaus Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.214 crt - VS1

  20.130.213,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 13. Nhẫn Rigeo Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.23 crt - VS1

  20.788.279,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 14. Nhẫn Samingi Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  22.719.759,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 15. Nhẫn Snep Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.83 crt - VS1

  72.707.883,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 16. Nhẫn Soldin Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.224 crt - VS1

  24.821.298,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 17. Nhẫn Sretonan Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.62 crt - VS1

  61.429.652,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 18. Nhẫn Stota Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.256 crt - VS1

  29.238.231,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 19. Nhẫn Swangy Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.842 crt - VS1

  72.672.464,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 20. Nhẫn Tamant Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.318 crt - VS1

  25.769.733,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 21. Nhẫn Tilf Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  18.392.314,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 22. Nhẫn Unlit Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  15.992.023,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 23. Nhẫn Urengan Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.558 crt - VS1

  316.083.255,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 24. Nhẫn Vamo Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.212 crt - VS1

  21.216.265,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vaurp Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.508 crt - VS1

  33.296.665,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 27. Nhẫn Vexata Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.352 crt - VS1

  35.991.653,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 28. Nhẫn Zige Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  17.643.136,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 29. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  13.690.415,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  21.560.709,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 31. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  18.228.203,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Bourget Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.292 crt - VS1

  30.064.736,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Fritsche Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  16.431.364,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 34. Nhẫn nam Abel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  16.457.320,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 35. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  21.188.959,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 36. Nhẫn Vontasia Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  15.063.053,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 37. Nhẫn Lexina Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.035 crt - VS1

  10.325.467,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Krishna Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.148 crt - VS1

  19.549.202,00 ₫
  6.102.654  - 73.390.281  6.102.654 ₫ - 73.390.281 ₫
 39. Nhẫn Yurissa Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.258 crt - VS1

  37.923.132,00 ₫
  12.893.924  - 183.725.787  12.893.924 ₫ - 183.725.787 ₫
 40. Nhẫn nam Paul Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  34.139.391,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 41. Nhẫn Aglio Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  8.160.122,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 42. Nhẫn Katharyn Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  14.251.150,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Masha Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  10.926.756,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 45. Nhẫn nam Allame Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  21.557.465,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 46. Nhẫn Dossleyn Women Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  21.236.543,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 47. Nhẫn Kinkade Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.195 crt - VS1

  13.827.219,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 48. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  38.396.269,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 49. Nhẫn Celestine Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  17.099.434,00 ₫
  8.819.270  - 96.222.514  8.819.270 ₫ - 96.222.514 ₫
 50. Nhẫn Tova Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  14.138.409,00 ₫
  7.078.127  - 78.973.296  7.078.127 ₫ - 78.973.296 ₫
 51. Nhẫn Shira Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.332 crt - VS1

  19.548.120,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 52. Nhẫn Tamriel Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  39.056.768,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 53. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  37.115.286,00 ₫
  13.123.464  - 172.992.345  13.123.464 ₫ - 172.992.345 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Expai Women Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  13.911.843,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  10.523.373,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 56. Nhẫn Enid Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  10.728.850,00 ₫
  5.703.596  - 60.656.138  5.703.596 ₫ - 60.656.138 ₫
 57. Nhẫn nam Plante Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  21.091.898,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 58. Nhẫn Amelie Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  19.720.612,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 59. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  28.620.722,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Ehtel Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  50.227.394,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Nina Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  136.307.207,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Roxanne Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - VS1

  133.470.009,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Marilyn Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - VS1

  134.426.285,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫

You’ve viewed 60 of 286 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng