Đang tải...
Tìm thấy 286 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Marrifest Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.272 crt - VS1

  40.813.322,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 2. Nhẫn Mima Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.22 crt - VS1

  21.957.874,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 3. Nhẫn Nodeles Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  41.391.631,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 4. Nhẫn Onen Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.36 crt - VS1

  20.753.673,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Osedr Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS1

  210.307.703,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Owulle Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.328 crt - VS1

  26.904.451,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 7. Nhẫn Oxpen Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  17.263.544,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 8. Nhẫn Pavina Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.286 crt - VS1

  25.158.441,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Rigean Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.416 crt - VS1

  30.790.933,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 11. Nhẫn Rigea Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS1

  56.728.565,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 12. Nhẫn Rigeaus Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.214 crt - VS1

  16.453.264,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 13. Nhẫn Rigeo Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.23 crt - VS1

  16.949.112,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 14. Nhẫn Samingi Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.228 crt - VS1

  17.636.918,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 15. Nhẫn Snep Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS1

  53.647.228,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 16. Nhẫn Soldin Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.224 crt - VS1

  27.443.828,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 17. Nhẫn Sretonan Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS1

  33.906.607,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 18. Nhẫn Stota Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.256 crt - VS1

  24.804.264,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 19. Nhẫn Swangy Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS1

  53.611.809,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 20. Nhẫn Tamant Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.318 crt - VS1

  21.011.329,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 21. Nhẫn Tilf Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  20.068.570,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 22. Nhẫn Unlit Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  17.316.807,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 23. Nhẫn Urengan Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.558 crt - VS1

  29.903.058,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 24. Nhẫn Vamo Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.212 crt - VS1

  16.538.970,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vaurp Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.508 crt - VS1

  20.859.926,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 27. Nhẫn Vexata Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.352 crt - VS1

  25.123.024,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 28. Nhẫn Zige Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  17.913.500,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  10.604.483,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 30. Nhẫn Hrundl Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.29 crt - VS1

  31.976.749,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 31. Nhẫn Vontasia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  16.739.309,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 32. Nhẫn Aglio Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  8.187.158,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 33. Nhẫn Katharyn Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  14.683.732,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 34. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  18.336.348,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Margalit Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  35.775.631,00 ₫
  6.164.296  - 193.229.078  6.164.296 ₫ - 193.229.078 ₫
 36. Nhẫn Cowle Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  12.669.521,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 37. Nhẫn Lexina Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  10.433.613,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 38. Nhẫn Kiruna Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  15.830.616,00 ₫
  5.332.927  - 62.278.320  5.332.927 ₫ - 62.278.320 ₫
 39. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  37.774.432,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  18.748.924,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 41. Nhẫn Angila Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  14.465.819,00 ₫
  6.238.646  - 77.337.590  6.238.646 ₫ - 77.337.590 ₫
 42. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.045 crt - VS1

  13.771.524,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Abel Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  16.565.465,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 45. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  27.305.942,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 46. Nhẫn Janna Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  12.139.068,00 ₫
  6.671.229  - 67.523.381  6.671.229 ₫ - 67.523.381 ₫
 47. Nhẫn Pintius Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  17.105.652,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 48. Nhẫn Liquidum Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  15.197.964,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  20.979.156,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 50. Nhẫn Hosley Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  16.312.135,00 ₫
  6.367.069  - 77.513.327  6.367.069 ₫ - 77.513.327 ₫
 51. Nhẫn Masha Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  11.494.520,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 52. Nhẫn Carnssier Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  8.708.150,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 53. Nhẫn Lilia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  11.471.809,00 ₫
  5.696.567  - 63.521.994  5.696.567 ₫ - 63.521.994 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Ehtel Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  38.872.110,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 55. Nhẫn Celestine Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  17.153.507,00 ₫
  8.819.270  - 96.222.514  8.819.270 ₫ - 96.222.514 ₫
 56. Nhẫn nam Allame Kim Cương Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  21.665.610,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 57. Nhẫn Amelie Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  21.586.123,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 58. Nhẫn Tamriel Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  39.462.314,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 59. Nhẫn Platano Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  16.291.316,00 ₫
  7.855.422  - 92.207.605  7.855.422 ₫ - 92.207.605 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  42.980.560,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 61. Nhẫn Marilla Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.18 crt - VS1

  19.829.839,00 ₫
  7.155.180  - 94.694.955  7.155.180 ₫ - 94.694.955 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Tasenka Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  27.317.568,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  12.694.126,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫

You’ve viewed 60 of 286 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng