Đang tải...
Tìm thấy 391 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vamo Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.834.291,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  15.399.114,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.280.231,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Nodeles Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  16.220.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 5. Nhẫn Onen Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.914.158,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 6. Nhẫn Osedr Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  1.38 crt - AA

  39.708.076,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 7. Nhẫn Owulle Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.328 crt - AAA

  17.982.442,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 8. Nhẫn Oxpen Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - AAA

  14.695.087,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.286 crt - AAA

  13.181.319,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  18.056.252,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.274.470,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.794 crt - AA

  19.850.927,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  14.101.097,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  14.678.054,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  11.986.312,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Snep Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  16.931.809,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.224 crt - AAA

  19.900.675,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  22.578.359,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.256 crt - AAA

  12.989.360,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.842 crt - AA

  16.923.426,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  18.605.090,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  15.202.020,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  13.531.712,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  14.248.987,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.317.812,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  13.443.301,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.404 crt - AAA

  19.728.993,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.168 crt - AAA

  13.749.896,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  12.311.559,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 32. Nhẫn nam Hercules Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  21.411.737,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 33. Nhẫn nam Heroic Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 34. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  10.330.063,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 35. Nhẫn Gaby Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  9.232.115,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  9.677.674,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 38. Nhẫn Emmy Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  17.037.521,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 39. Nhẫn nam Bellanca Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  17.214.338,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 40. Nhẫn Mindy Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Ashwin Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  16.723.898,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Sapphire

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.445 crt - AAA

  18.548.314,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  15.754.373,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Burke Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.800.995,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.76 crt - AA

  26.625.707,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 47. Nhẫn nam Magical Day Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 48. Nhẫn Holz Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.509.381,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 49. Nhẫn Fridolin Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  14.942.471,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 50. Nhẫn nam Final Round Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.36 crt - AAA

  27.812.604,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  10.648.822,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 52. Nhẫn Eldora Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  14.511.240,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 53. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  11.872.759,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 54. Nhẫn Angelina Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  11.511.823,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 55. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Đá Sapphire

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.577.944,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  12.727.920,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 57. Nhẫn Amelie Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  16.178.845,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 58. Nhẫn Lannie Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  26.958.794,00 ₫
  6.287.582  - 1.138.515.935  6.287.582 ₫ - 1.138.515.935 ₫
 59. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.02 crt - AA

  25.538.303,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 60. Nhẫn Gautvin Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  16.384.861,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Jayendra Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  18.243.883,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  8.468.608,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 63. Nhẫn nam Beamard Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  17.525.256,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫

You’ve viewed 60 of 391 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng