Đang tải...
Tìm thấy 169 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mima Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.009.867,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 2. Nhẫn Onen Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.643.794,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 3. Nhẫn Osedr Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  19.917.438,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 4. Nhẫn Rigean Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  21.571.523,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 5. Nhẫn Rigea Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  16.660.633,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 6. Nhẫn Samingi Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  11.715.948,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 7. Nhẫn Snep Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  13.741.515,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 8. Nhẫn Sretonan Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  20.063.975,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Swangy Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  13.733.132,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 11. Nhẫn Urengan Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.140.148,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 12. Nhẫn Vamo Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.563.927,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 13. Nhẫn Vaurp Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.047.448,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  8.529.168,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.44 crt - AAA

  9.671.997,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 16. Nhẫn Rondek B Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  10.290.859,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  9.945.875,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 18. Nhẫn Eliseo Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  10.855.650,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 19. Nhẫn nam Beau Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  28.090.268,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 20. Nhẫn Lamiyye Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  10.166.763,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.76 crt - AAA

  17.081.861,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 22. Nhẫn Ekaterina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.567.053,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.35 crt - AAA

  8.743.567,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 24. Nhẫn Neroli Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.24 crt - AAA

  22.824.930,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Mindy Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.06 crt - AAA

  13.133.466,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 27. Nhẫn Theone Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.33 crt - AAA

  13.789.639,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 28. Nhẫn Quanika Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  11.835.178,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 29. Nhẫn Isedoria Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.404 crt - AAA

  16.428.390,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 30. Nhẫn Gaby Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  13.074.797,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  9.920.733,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Amoretta Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  15.585.666,00 ₫
  8.270.431  - 97.560.810  8.270.431 ₫ - 97.560.810 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Nina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  16.049.341,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.76 crt - AAA

  16.267.255,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.76 crt - AAA

  17.223.531,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 36. Nhẫn Venice Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.28 crt - AAA

  13.924.821,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  12.468.912,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 38. Nhẫn Eldora Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.27 crt - AAA

  13.889.403,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  11.335.545,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  10.795.899,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  10.414.686,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  11.757.853,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  14.186.803,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.44 crt - AAA

  12.824.170,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  7.866.507,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  10.441.722,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  9.920.733,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 49. Nhẫn Astrid Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  12.584.627,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 50. Nhẫn Anisah Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  23.904.764,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  12.637.887,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 52. Nhẫn Anessia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  15.778.706,00 ₫
  7.923.825  - 105.266.183  7.923.825 ₫ - 105.266.183 ₫
 53. Nhẫn Fridolin Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.049.577,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 54. Nhẫn Jaume Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  16.919.911,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 55. Nhẫn Jobina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.06 crt - AAA

  11.425.037,00 ₫
  6.878.057  - 70.700.159  6.878.057 ₫ - 70.700.159 ₫
 56. Nhẫn Josanne Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  17.102.408,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 57. Nhẫn Malvika Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  11.929.265,00 ₫
  6.572.276  - 78.797.559  6.572.276 ₫ - 78.797.559 ₫
 58. Nhẫn Manjari Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.15 crt - AAA

  10.158.381,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 59. Nhẫn Semasia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  17.921.881,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 60. Nhẫn Seneca Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  16.558.164,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 61. Nhẫn Soterios Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  12.404.023,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 62. Nhẫn Spencre Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  26.471.329,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 63. Nhẫn Terantia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  12.170.970,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫

You’ve viewed 60 of 169 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng