Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.54 crt - AAA

  5.544.891,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 2. Bông tai trẻ em Alter Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 3. Bông tai trẻ em Jokoa Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jokoa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  11.036.523,00 ₫
  5.664.664  - 73.065.840  5.664.664 ₫ - 73.065.840 ₫
 4. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 5. Bông tai trẻ em Aviax Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.224 crt - AAA

  7.827.574,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 6. Bông tai trẻ em Eagles Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 7. Bông tai trẻ em Ethic Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 8. Bông tai trẻ em Aliane Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  5.402.140,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.3 crt - AAA

  5.049.043,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 11. Bông tai trẻ em Camilita Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  10.551.761,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 12. Bông tai trẻ em Cocomi Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  8.558.097,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 13. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.34 crt - AAA

  6.773.696,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 14. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.4 crt - AAA

  5.519.749,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫
 15. Bông tai trẻ em Geisa Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  6.535.505,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 16. Bông tai trẻ em Miquel Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  5.205.585,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 17. Bông tai trẻ em Arve Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arve

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 81.535.261  4.075.735 ₫ - 81.535.261 ₫
 18. Bông tai trẻ em Bosphore Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Cabonifere Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.784 crt - AAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 21. Bông tai trẻ em Convolera Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.35 crt - AAA

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 22. Bông tai trẻ em Gleb Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Gleb

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 45.889.673  3.390.363 ₫ - 45.889.673 ₫
 23. Bông tai trẻ em Hege Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 24. Bông tai trẻ em Jobard Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jobard

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.336 crt - AAA

  12.148.261,00 ₫
  6.955.111  - 246.375.600  6.955.111 ₫ - 246.375.600 ₫
 25. Bông tai trẻ em Knotts Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Oranguru Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 28. Bông tai trẻ em Pedrina Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Pedrina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.496 crt - AAA

  19.692.225,00 ₫
  10.823.207  - 373.768.367  10.823.207 ₫ - 373.768.367 ₫
 29. Bông tai trẻ em Speights Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Speights

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  7.225.204,00 ₫
  4.136.567  - 62.612.490  4.136.567 ₫ - 62.612.490 ₫
 30. Bông tai trẻ em Tristessa Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.088 crt - AAA

  7.048.115,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 31. Bông tai trẻ em Tyrese Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.11 crt - AAA

  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 32. Bông tai trẻ em Yaws Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  5.525.155,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 33. Bông tai trẻ em Amory Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amory

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - AAA

  5.808.498,00 ₫
  3.369.815  - 82.983.334  3.369.815 ₫ - 82.983.334 ₫
 34. Bông tai trẻ em Beyt Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  7.012.698,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 35. Bông tai trẻ em Bonneri Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 36. Bông tai trẻ em Clasian Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Clasian

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.914.750,00 ₫
  3.431.458  - 46.295.220  3.431.458 ₫ - 46.295.220 ₫
 37. Bông tai trẻ em Copieura Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 38. Bông tai trẻ em Copinera Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copinera

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 52.566.849  3.719.125 ₫ - 52.566.849 ₫
 39. Bông tai trẻ em Copistelle Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copistelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  5.950.168,00 ₫
  3.452.005  - 49.930.801  3.452.005 ₫ - 49.930.801 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cotys Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 41. Bông tai trẻ em Digue Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Digue

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  6.623.104,00 ₫
  3.842.411  - 64.692.134  3.842.411 ₫ - 64.692.134 ₫
 42. Bông tai trẻ em Fidones Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fidones

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  7.225.204,00 ₫
  4.191.721  - 91.886.953  4.191.721 ₫ - 91.886.953 ₫
 43. Bông tai trẻ em Fila Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 44. Bông tai trẻ em Fourmi Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 45. Bông tai trẻ em Impend Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Impend

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.24 crt - AAA

  8.500.240,00 ₫
  4.866.549  - 162.724.459  4.866.549 ₫ - 162.724.459 ₫
 46. Bông tai trẻ em Lilyae Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  5.489.738,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Ojire Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ojire

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 43.297.155  3.534.196 ₫ - 43.297.155 ₫
 49. Bông tai trẻ em Piedshor Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.02 crt - AAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 50. Bông tai trẻ em Tanneres Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tanneres

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 48.120.173  3.616.387 ₫ - 48.120.173 ₫
 51. Bông tai trẻ em Bes Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  5.366.721,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 52. Bông tai trẻ em Extreage Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  5.295.886,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 53. Bông tai trẻ em Fugue Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fugue

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  4.055.458  - 43.690.806  4.055.458 ₫ - 43.690.806 ₫
 54. Bông tai trẻ em Giraffese Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Giraffese

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  6.145.911,00 ₫
  3.534.196  - 36.282.834  3.534.196 ₫ - 36.282.834 ₫
 55. Bông tai trẻ em Hexer Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 56. Bông tai trẻ em Astru Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Astru

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  4.835.456,00 ₫
  2.773.933  - 28.185.431  2.773.933 ₫ - 28.185.431 ₫
 57. Bông tai trẻ em Acidic Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  5.897.987,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 58. Bông tai trẻ em Aurg Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aurg

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  8.489.155,00 ₫
  4.643.499  - 53.356.313  4.643.499 ₫ - 53.356.313 ₫
 59. Bông tai trẻ em Stami Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  6.753.689,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 60. Bông tai trẻ em Suzana Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.02 crt - AAA

  6.333.273,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 61. Bông tai trẻ em Torixe Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Torixe

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  8.257.183,00 ₫
  4.278.508  - 53.491.495  4.278.508 ₫ - 53.491.495 ₫
 62. Bông tai trẻ em Wiges Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Wiges

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  9.470.576,00 ₫
  5.251.818  - 57.492.882  5.251.818 ₫ - 57.492.882 ₫
 63. Bông tai trẻ em Ligure Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ligure

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  6.105.898,00 ₫
  3.369.815  - 36.499.126  3.369.815 ₫ - 36.499.126 ₫
 64. Bông tai trẻ em Maillet Đá Rhodolite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Maillet

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  8.115.511,00 ₫
  4.197.399  - 52.680.400  4.197.399 ₫ - 52.680.400 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng