Đang tải...
Tìm thấy 151 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.32 crt - AAA

  5.169.356,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.32 crt - AAA

  5.877.710,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 3. Bông tai trẻ em Damilala Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.587.533,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dammie Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 5. Bông tai trẻ em Cobi Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.112 crt - AAA

  7.128.413,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 6. Bông tai trẻ em Coila Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  7.538.556,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 7. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  4.659.449,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Daramolas Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  5.199.906,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 11. Bông tai trẻ em Duku Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.143.435,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 13. Bông tai trẻ em Datalia Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  5.666.015,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 15. Bông tai trẻ em Darliss Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.08 crt - AAA

  5.478.653,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 16. Bông tai trẻ em Comilla Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 17. Bông tai trẻ em Elish Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  7.466.637,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cochise Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.072 crt - AAA

  6.051.014,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Annona Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Annona

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  9.191.830,00 ₫
  4.882.771  - 53.721.302  4.882.771 ₫ - 53.721.302 ₫
 21. Bông tai trẻ em Delbin Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  6.297.855,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 22. Bông tai trẻ em Diorama Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  10.396.032,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 23. Bông tai trẻ em Beagle Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.4 crt - AAA

  6.591.741,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 24. Bông tai trẻ em Berika Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.252.164,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 25. Bông tai trẻ em Cozner Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cozner

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  3.917.572  - 44.461.337  3.917.572 ₫ - 44.461.337 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Crisun Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.048 crt - AAA

  5.812.282,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 28. Bông tai trẻ em Crumble Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crumble

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  6.018.300  - 67.293.574  6.018.300 ₫ - 67.293.574 ₫
 29. Bông tai trẻ em Faline Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faline

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.547.747,00 ₫
  3.917.572  - 44.407.265  3.917.572 ₫ - 44.407.265 ₫
 30. Bông tai trẻ em Dopey Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.208.289,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 31. Bông tai trẻ em Acerola Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.438.285,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 32. Bông tai trẻ em Chantis Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  8.235.553,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 33. Bông tai trẻ em Balmiris Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  6.199.984,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 34. Bông tai trẻ em Dareliz Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dareliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.176 crt - AAA

  8.169.584,00 ₫
  3.917.572  - 57.438.805  3.917.572 ₫ - 57.438.805 ₫
 35. Bông tai trẻ em Bambi Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bambi

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.02 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  3.785.094  - 42.284.914  3.785.094 ₫ - 42.284.914 ₫
 36. Bông tai trẻ em Chandre Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.145.911,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 37. Bông tai trẻ em Chamika Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.410.445,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 38. Bông tai trẻ em Calbria Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 39. Bông tai trẻ em Deylin Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.941.709,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cedella Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.112 crt - AAA

  5.888.795,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 41. Bông tai trẻ em Candiss Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  9.758.514,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 42. Bông tai trẻ em Daritza Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daritza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.224 crt - AAA

  15.886.041,00 ₫
  7.910.847  - 104.441.574  7.910.847 ₫ - 104.441.574 ₫
 43. Bông tai trẻ em Brynie Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cuchula Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cuchula

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.05 crt - AAA

  5.979.096,00 ₫
  3.122.702  - 37.837.425  3.122.702 ₫ - 37.837.425 ₫
 45. Bông tai trẻ em Carmelita Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Carmelita

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.118.797,00 ₫
  2.706.342  - 30.402.414  2.706.342 ₫ - 30.402.414 ₫
 46. Bông tai trẻ em Castalia Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Castalia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  10.131.345,00 ₫
  5.355.908  - 59.872.082  5.355.908 ₫ - 59.872.082 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Amalures Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amalures

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.012 crt - AAA

  6.889.682,00 ₫
  3.652.616  - 40.541.064  3.652.616 ₫ - 40.541.064 ₫
 49. Bông tai trẻ em Elmir Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elmir

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.385.528,00 ₫
  3.917.572  - 42.785.081  3.917.572 ₫ - 42.785.081 ₫
 50. Bông tai trẻ em Dukina Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.662.534,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 51. Bông tai trẻ em Duchess Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.748.010,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 52. Bông tai trẻ em Dijana Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.641.758,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 53. Bông tai trẻ em Desislava Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.026 crt - AAA

  9.175.067,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 54. Bông tai trẻ em Deleon Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.084 crt - AAA

  6.880.489,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 55. Bông tai trẻ em Delrita Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 56. Bông tai trẻ em Dellish Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  4.928.732,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 57. Bông tai trẻ em Deljin Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.08 crt - AAA

  6.222.424,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 58. Bông tai trẻ em Charmita Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 59. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  5.731.172,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 60. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.08 crt - AAA

  10.311.408,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 61. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  9.739.047,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 62. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.048 crt - AAA

  6.626.888,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 63. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.812.282,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 64. Bông tai trẻ em Flurry Đá Tourmaline Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫

You’ve viewed 60 of 151 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng