Đang tải...
Tìm thấy 269 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Elish Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  7.601.819,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 2. Bông tai trẻ em Dammie Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  5.370.507,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  6.789.377,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 4. Bông tai trẻ em Cozner Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cozner

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  7.466.637,00 ₫
  3.917.572  - 44.461.337  3.917.572 ₫ - 44.461.337 ₫
 5. Bông tai trẻ em Bambalina Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bambalina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.064 crt - AAA

  11.663.768,00 ₫
  5.885.821  - 69.551.110  5.885.821 ₫ - 69.551.110 ₫
 6. Bông tai trẻ em Becky Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  11.959.276,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 7. Bông tai trẻ em Lovely Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.98 crt - AAA

  13.420.863,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 8. Bông tai trẻ em Lucia Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.244 crt - AAA

  14.818.913,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Dukina Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  9.851.789,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 11. Bông tai trẻ em Duchess Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.829.119,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dijana Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  6.668.795,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 13. Bông tai trẻ em Desislava Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.026 crt - AAA

  9.418.395,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 14. Bông tai trẻ em Deleon Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.084 crt - AAA

  7.177.890,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 15. Bông tai trẻ em Delrita Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  8.139.574,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dellish Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  5.280.205,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 17. Bông tai trẻ em Deljin Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  6.492.788,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 18. Bông tai trẻ em Charmita Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  5.181.253,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Duku Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.491.554,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 21. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  5.920.427,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 22. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  10.230.299,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 23. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  10.360.884,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 24. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  6.816.142,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 25. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  5.866.354,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Flurry Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  7.218.715,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dreama Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  6.114.278,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 29. Bông tai trẻ em Dopey Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  5.235.325,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 30. Bông tai trẻ em Diorama Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  10.477.141,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 31. Bông tai trẻ em Deylin Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  5.022.818,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 32. Bông tai trẻ em Destined Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  5.058.236,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 33. Bông tai trẻ em Drun Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  5.537.322,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 34. Bông tai trẻ em Desilu Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  5.795.518,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 35. Bông tai trẻ em Delbin Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  6.433.037,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 36. Bông tai trẻ em Delaris Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  5.122.583,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 37. Bông tai trẻ em Delaini Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  5.334.278,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 38. Bông tai trẻ em Cobi Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  7.425.814,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cintia Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  12.425.112,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 40. Bông tai trẻ em Chitsa Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  5.424.580,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 41. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.722.867,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 42. Bông tai trẻ em Cherymoya Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  6.391.131,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 43. Bông tai trẻ em Cherish Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  9.442.729,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cheramie Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  9.662.534,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 45. Bông tai trẻ em Chebelita Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  6.114.278,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 46. Bông tai trẻ em Charmica Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  10.708.302,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Charmelle Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  6.907.526,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 49. Bông tai trẻ em Chantis Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  8.316.662,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 50. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  4.987.401,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 51. Bông tai trẻ em Celita Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  6.821.821,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cedella Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  6.186.196,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 53. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  5.505.689,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 54. Bông tai trẻ em Canola Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.776.940,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫
 55. Bông tai trẻ em Candiss Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  9.839.623,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 56. Bông tai trẻ em Camilita Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  10.795.088,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 57. Bông tai trẻ em Caeris Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Caeris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.120.767,00 ₫
  3.198.405  - 35.674.517  3.198.405 ₫ - 35.674.517 ₫
 58. Bông tai trẻ em Cacio Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.297.855,00 ₫
  3.293.032  - 36.688.382  3.293.032 ₫ - 36.688.382 ₫
 59. Bông tai trẻ em Busisa Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Busisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  5.537.322,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 60. Bông tai trẻ em Buffy Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  7.160.046,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 61. Bông tai trẻ em Bubilina Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubilina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  9.968.315,00 ₫
  5.109.877  - 58.966.363  5.109.877 ₫ - 58.966.363 ₫
 62. Bông tai trẻ em Beel Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  6.794.785,00 ₫
  3.255.181  - 42.987.859  3.255.181 ₫ - 42.987.859 ₫
 63. Bông tai trẻ em Beagle Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.4 crt - AAA

  11.133.855,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 64. Bông tai trẻ em Barta Đá Sapphire Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Barta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  4.987.401,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫

You’ve viewed 60 of 269 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng