Đang tải...
Tìm thấy 269 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Hege Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 2. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  9.131.539,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 3. Bông tai trẻ em Miquel Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  8.504.025,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  7.411.214,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  6.065.342,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.32 crt - AAA

  8.630.014,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 7. Bông tai trẻ em Dagney Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  9.143.705,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 8. Bông tai trẻ em Aliane Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  5.483.249,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Geisa Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.670.687,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 11. Bông tai trẻ em Duku Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 12. Bông tai trẻ em Chantis Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  8.370.735,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.32 crt - AAA

  9.338.368,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 14. Bông tai trẻ em Crisun Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  6.163.755,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 15. Bông tai trẻ em Cochise Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  6.591.741,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dasaly Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.386.763,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 17. Bông tai trẻ em Brynie Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  5.289.398,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 18. Bông tai trẻ em Dazalyn Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Alyra Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.474.943,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 21. Bông tai trẻ em Elish Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.709.965,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 22. Bông tai trẻ em Deylin Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  5.076.891,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 23. Bông tai trẻ em Berca Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.670.687,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 24. Bông tai trẻ em Dellish Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  5.577.606,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 25. Bông tai trẻ em Dammie Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.505.689,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Chandre Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.227.020,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 28. Bông tai trẻ em Catessa Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.028 crt - AAA

  9.851.789,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 29. Bông tai trẻ em Darliss Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  6.073.454,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 30. Bông tai trẻ em Cocomi Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  8.909.570,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 31. Bông tai trẻ em Buffy Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.295.228,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 32. Bông tai trẻ em Balmiris Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.308.130,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 33. Bông tai trẻ em Daramolas Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  5.443.234,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 34. Bông tai trẻ em Cobi Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  7.939.505,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 35. Bông tai trẻ em Dayzie Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  6.529.016,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 36. Bông tai trẻ em Davney Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.128 crt - AAA

  7.181.945,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 37. Bông tai trẻ em Cuchula Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cuchula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  6.384.642,00 ₫
  3.122.702  - 37.837.425  3.122.702 ₫ - 37.837.425 ₫
 38. Bông tai trẻ em Culzean Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  5.559.762,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 39. Bông tai trẻ em Berika Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.387.346,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 40. Bông tai trẻ em Dandria Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dandria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  7.497.731,00 ₫
  3.255.181  - 48.719.574  3.255.181 ₫ - 48.719.574 ₫
 41. Bông tai trẻ em Damilala Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.722.715,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 42. Bông tai trẻ em Comilla Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  6.529.016,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 43. Bông tai trẻ em Becky Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  12.094.458,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 44. Bông tai trẻ em Lovely Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.98 crt - AAA

  17.827.794,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 45. Bông tai trẻ em Lucia Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.244 crt - AAA

  14.954.095,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 46. Bông tai trẻ em Dukina Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.986.971,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Duchess Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.883.192,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 49. Bông tai trẻ em Dijana Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.722.867,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 50. Bông tai trẻ em Desislava Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.026 crt - AAA

  9.823.940,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 51. Bông tai trẻ em Deleon Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  7.691.581,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 52. Bông tai trẻ em Delrita Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  8.193.647,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 53. Bông tai trẻ em Deljin Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  6.763.152,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 54. Bông tai trẻ em Charmita Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  5.235.325,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 55. Bông tai trẻ em Dumbo Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  6.055.609,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 56. Bông tai trẻ em Eilonwy Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  10.933.245,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 57. Bông tai trẻ em Eshaun Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  10.847.539,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 58. Bông tai trẻ em Fambiola Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  6.978.361,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 59. Bông tai trẻ em Fluffy Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  6.001.536,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 60. Bông tai trẻ em Flurry Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  7.299.825,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 61. Bông tai trẻ em Dreama Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  6.222.424,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 62. Bông tai trẻ em Dopey Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 63. Bông tai trẻ em Diorama Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  10.531.214,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 64. Bông tai trẻ em Destined Kim Cương Đen

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  5.112.309,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫

You’ve viewed 60 of 269 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng