Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Lovely Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.98 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 2. Bông tai trẻ em Hexer Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  4.037.613,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  4.816.803,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫
 5. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 6. Bông tai trẻ em Oranguru Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.056 crt - AAAAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 7. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  4.427.207,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 8. Bông tai trẻ em Fila Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 11. Bông tai trẻ em Becky Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.18 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dammie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 13. Bông tai trẻ em Damilala Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.533.461,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 14. Bông tai trẻ em Daritza Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daritza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.224 crt - AAAAA

  14.804.586,00 ₫
  7.910.847  - 104.441.574  7.910.847 ₫ - 104.441.574 ₫
 15. Bông tai trẻ em Elish Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 16. Bông tai trẻ em Deylin Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.887.637,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 17. Bông tai trẻ em Lucia Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.244 crt - AAAAA

  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cobi Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Coila Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  6.835.610,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 21. Bông tai trẻ em Comilla Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.02 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 22. Bông tai trẻ em Datalia Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  5.206.397,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 23. Bông tai trẻ em Dukina Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 24. Bông tai trẻ em Duchess Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 25. Bông tai trẻ em Dijana Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Desislava Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.026 crt - AAAAA

  9.066.923,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 28. Bông tai trẻ em Deleon Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.084 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 29. Bông tai trẻ em Delrita Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 30. Bông tai trẻ em Dellish Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 31. Bông tai trẻ em Deljin Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 32. Bông tai trẻ em Charmita Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 33. Bông tai trẻ em Duku Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 34. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 35. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 36. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  9.279.429,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 37. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 38. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 39. Bông tai trẻ em Flurry Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 40. Bông tai trẻ em Dreama Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.036 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 41. Bông tai trẻ em Dopey Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 42. Bông tai trẻ em Diorama Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 43. Bông tai trẻ em Destined Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 44. Bông tai trẻ em Drun Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 45. Bông tai trẻ em Desilu Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  5.525.155,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 46. Bông tai trẻ em Delbin Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Delaris Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 49. Bông tai trẻ em Delaini Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 50. Bông tai trẻ em Cintia Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 51. Bông tai trẻ em Chitsa Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 52. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 53. Bông tai trẻ em Cherymoya Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 54. Bông tai trẻ em Cherish Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  8.712.747,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 55. Bông tai trẻ em Cheramie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 56. Bông tai trẻ em Chebelita Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 57. Bông tai trẻ em Charmica Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 58. Bông tai trẻ em Charmelle Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.056 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 59. Bông tai trẻ em Chantis Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 60. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 61. Bông tai trẻ em Celita Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 62. Bông tai trẻ em Cedella Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 63. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 64. Bông tai trẻ em Canola Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng