Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  4.037.613,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 2. Bông tai trẻ em Deylin Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.887.637,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 3. Bông tai trẻ em Damilala Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.533.461,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dejamarie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.383.485,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  4.250.119,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 7. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 8. Bông tai trẻ em Aviax Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  6.800.192,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Extreage Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  5.241.814,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 11. Bông tai trẻ em Fuga Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fuga

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  7.296.039,00 ₫
  4.232.816  - 53.018.358  4.232.816 ₫ - 53.018.358 ₫
 12. Bông tai trẻ em Piedshor Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 13. Bông tai trẻ em Tyrese Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 14. Bông tai trẻ em Tangkal Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 15. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 69.767.402  5.075.270 ₫ - 69.767.402 ₫
 17. Bông tai trẻ em Cobi Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 18. Bông tai trẻ em Coila Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  6.835.610,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 21. Bông tai trẻ em Stami Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  6.375.180,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 22. Bông tai trẻ em Datalia Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  5.206.397,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 23. Bông tai trẻ em Duku Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 24. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  4.427.207,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 25. Bông tai trẻ em Clasian Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Clasian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.914.750,00 ₫
  3.431.458  - 46.295.220  3.431.458 ₫ - 46.295.220 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  8.818.999,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 28. Bông tai trẻ em Cabonifere Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.784 crt - AAAAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 29. Bông tai trẻ em Lilyae Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.489.738,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 30. Bông tai trẻ em Aliane Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 31. Bông tai trẻ em Brynie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  4.958.473,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 33. Bông tai trẻ em Miquel Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 34. Bông tai trẻ em Deatta Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deatta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 35. Bông tai trẻ em Chamika Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 36. Bông tai trẻ em Copieura Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 37. Bông tai trẻ em Lovely Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 38. Bông tai trẻ em Deljin Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 39. Bông tai trẻ em Comilla Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 40. Bông tai trẻ em Deleon Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 41. Bông tai trẻ em Chantis Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 42. Bông tai trẻ em Daramolas Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  5.064.725,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 43. Bông tai trẻ em Berika Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.198.092,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 44. Bông tai trẻ em Chandre Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 45. Bông tai trẻ em Catessa Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.028 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 46. Bông tai trẻ em Calbria Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Dagney Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  7.791.886,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 49. Bông tai trẻ em Dellish Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 50. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 51. Bông tai trẻ em Balmiris Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 52. Bông tai trẻ em Dayzie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dalesa Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dalesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 54. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 55. Bông tai trẻ em Camilita Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 56. Bông tai trẻ em Consuela Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Consuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 40.514.023  3.387.659 ₫ - 40.514.023 ₫
 57. Bông tai trẻ em Colbie Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.312.649,00 ₫
  2.838.820  - 31.821.827  2.838.820 ₫ - 31.821.827 ₫
 58. Bông tai trẻ em Anysia Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Anysia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 29.902.246  2.725.268 ₫ - 29.902.246 ₫
 59. Bông tai trẻ em Amalures Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amalures

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  6.835.610,00 ₫
  3.652.616  - 40.541.064  3.652.616 ₫ - 40.541.064 ₫
 60. Bông tai trẻ em Crisun Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 61. Bông tai trẻ em Cuchula Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cuchula

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 37.837.425  3.122.702 ₫ - 37.837.425 ₫
 62. Bông tai trẻ em Faline Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faline

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  3.917.572  - 44.407.265  3.917.572 ₫ - 44.407.265 ₫
 63. Bông tai trẻ em Bosphore Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫
 64. Bông tai trẻ em Lucia Đá Swarovski

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.244 crt - AAAAA

  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng