Đang tải...
Tìm thấy 267 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  6.005.321,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 2. Bông tai trẻ em Dagney Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  8.657.050,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 3. Bông tai trẻ em Stami Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.834.798,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  6.779.373,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 5. Bông tai trẻ em Chamika Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.545.627,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 6. Bông tai trẻ em Acidic Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  6.033.169,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Misneachd Daughter Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Misneachd Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  11.115.199,00 ₫
  5.178.009  - 85.921.646  5.178.009 ₫ - 85.921.646 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  4.659.449,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 11. Bông tai trẻ em Peli Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Peli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  9.343.235,00 ₫
  4.420.449  - 62.481.097  4.420.449 ₫ - 62.481.097 ₫
 12. Bông tai trẻ em Deylin Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.076.891,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  5.034.174,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 14. Bông tai trẻ em Lilyae Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.489.738,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 15. Bông tai trẻ em Maillet Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Maillet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.115.511,00 ₫
  4.197.399  - 52.680.400  4.197.399 ₫ - 52.680.400 ₫
 16. Bông tai trẻ em Amory Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amory

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - AAA

  5.808.498,00 ₫
  3.369.815  - 82.983.334  3.369.815 ₫ - 82.983.334 ₫
 17. Bông tai trẻ em Hexer Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  6.351.928,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 18. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.521.945,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Delbin Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.541.183,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 21. Bông tai trẻ em Brynie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.289.398,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 22. Bông tai trẻ em Darliss Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  5.721.980,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 23. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 24. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AA

  9.302.950,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 25. Bông tai trẻ em Coila Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  7.944.102,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Piedshor Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dareliz Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dareliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  8.710.311,00 ₫
  3.917.572  - 57.438.805  3.917.572 ₫ - 57.438.805 ₫
 29. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.776.940,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 30. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 31. Bông tai trẻ em Charmita Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  5.289.398,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 32. Bông tai trẻ em Crisun Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.163.755,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 33. Bông tai trẻ em Aliane Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  5.537.322,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 34. Bông tai trẻ em Yaws Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  5.525.155,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 35. Bông tai trẻ em Fila Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 36. Bông tai trẻ em Extreage Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.431.068,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 37. Bông tai trẻ em Duku Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 38. Bông tai trẻ em Cedella Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  6.213.232,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cuchula Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cuchula

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  6.141.315,00 ₫
  3.122.702  - 37.837.425  3.122.702 ₫ - 37.837.425 ₫
 40. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  5.289.398,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 41. Bông tai trẻ em Cobi Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  7.452.850,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 42. Bông tai trẻ em Aingeal Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  8.822.784,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 43. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  9.909.917,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.041.474,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 45. Bông tai trẻ em Bambalina Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bambalina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.015.241,00 ₫
  5.885.821  - 69.551.110  5.885.821 ₫ - 69.551.110 ₫
 46. Bông tai trẻ em Dayzie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  6.556.053,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Cochise Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  6.456.560,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 49. Bông tai trẻ em Elish Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.709.965,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 50. Bông tai trẻ em Acerola Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  12.871.214,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 51. Bông tai trẻ em Bulela Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bulela

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.812.358,00 ₫
  3.539.063  - 39.324.429  3.539.063 ₫ - 39.324.429 ₫
 52. Bông tai trẻ em Camilita Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.822.124,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 53. Bông tai trẻ em Datalia Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  5.936.379,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 54. Bông tai trẻ em Damilala Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.722.715,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 55. Bông tai trẻ em Agaperose Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Agaperose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.083.880,00 ₫
  3.785.094  - 47.043.318  3.785.094 ₫ - 47.043.318 ₫
 56. Bông tai trẻ em Cocomi Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  8.909.570,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 57. Bông tai trẻ em Charmica Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.897.557,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 58. Bông tai trẻ em Dammie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  5.667.908,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 59. Bông tai trẻ em Chandre Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.281.093,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 60. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  5.667.908,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 61. Bông tai trẻ em Daramolas Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  5.443.234,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 62. Bông tai trẻ em Comorin Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comorin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.033.169,00 ₫
  3.122.702  - 34.863.422  3.122.702 ₫ - 34.863.422 ₫
 63. Bông tai trẻ em Cocona Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  5.124.476,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 64. Bông tai trẻ em Annona Đá Sapphire Trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Annona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.327.012,00 ₫
  4.882.771  - 53.721.302  4.882.771 ₫ - 53.721.302 ₫

You’ve viewed 60 of 267 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng