Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.32 crt - AAA

  5.715.491,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 2. Bông tai trẻ em Coady Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coady

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  6.749.904,00 ₫
  3.520.137  - 40.149.035  3.520.137 ₫ - 40.149.035 ₫
 3. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 4. Bông tai trẻ em Lovely Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.98 crt - AAA

  9.527.622,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 5. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  9.062.326,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 6. Bông tai trẻ em Dammie Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  5.262.362,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 7. Bông tai trẻ em Deylin Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  4.914.673,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 8. Bông tai trẻ em Deleon Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.084 crt - AAA

  6.691.235,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Elish Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  7.412.565,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 11. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  5.235.325,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 12. Bông tai trẻ em Becky Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  11.580.766,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 13. Bông tai trẻ em Lucia Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.244 crt - AAA

  10.952.710,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dukina Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  9.824.753,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 15. Bông tai trẻ em Duchess Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.720.974,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dijana Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.641.758,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 17. Bông tai trẻ em Desislava Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.026 crt - AAA

  9.175.067,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 18. Bông tai trẻ em Delrita Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  8.031.429,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dellish Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 21. Bông tai trẻ em Deljin Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.08 crt - AAA

  6.141.315,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 22. Bông tai trẻ em Charmita Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 23. Bông tai trẻ em Duku Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 24. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 25. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.08 crt - AAA

  9.932.898,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  9.712.011,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 28. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  6.545.778,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 29. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  5.758.209,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 30. Bông tai trẻ em Flurry Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 31. Bông tai trẻ em Dreama Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.036 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 32. Bông tai trẻ em Dopey Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  5.208.289,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 33. Bông tai trẻ em Diorama Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  10.368.996,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 34. Bông tai trẻ em Destined Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  4.950.091,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 35. Bông tai trẻ em Drun Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 36. Bông tai trẻ em Desilu Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  5.606.264,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 37. Bông tai trẻ em Delbin Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  6.243.783,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 38. Bông tai trẻ em Delaris Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  4.933.329,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 39. Bông tai trẻ em Delaini Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cobi Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.112 crt - AAA

  6.939.159,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 41. Bông tai trẻ em Cintia Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  12.316.967,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 42. Bông tai trẻ em Chitsa Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 43. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.614.722,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cherymoya Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  6.120.767,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 45. Bông tai trẻ em Cherish Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  9.010.147,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 46. Bông tai trẻ em Cheramie Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  9.635.498,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Chebelita Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 49. Bông tai trẻ em Charmica Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  10.627.193,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 50. Bông tai trẻ em Charmelle Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.056 crt - AAA

  6.610.125,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 51. Bông tai trẻ em Chantis Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  8.208.517,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  4.879.256,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 53. Bông tai trẻ em Celita Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 54. Bông tai trẻ em Cedella Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.112 crt - AAA

  5.699.541,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 55. Bông tai trẻ em Canola Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.695.831,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫
 56. Bông tai trẻ em Candiss Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  9.731.478,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 57. Bông tai trẻ em Caeris Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Caeris

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.012.622,00 ₫
  3.198.405  - 35.674.517  3.198.405 ₫ - 35.674.517 ₫
 58. Bông tai trẻ em Cacio Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.189.710,00 ₫
  3.293.032  - 36.688.382  3.293.032 ₫ - 36.688.382 ₫
 59. Bông tai trẻ em Busisa Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Busisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 60. Bông tai trẻ em Buffy Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  6.970.791,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 61. Bông tai trẻ em Bubilina Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubilina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  9.697.951,00 ₫
  5.109.877  - 58.966.363  5.109.877 ₫ - 58.966.363 ₫
 62. Bông tai trẻ em Beel Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beel

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  6.497.384,00 ₫
  3.255.181  - 42.987.859  3.255.181 ₫ - 42.987.859 ₫
 63. Bông tai trẻ em Beagle Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  5.726.577,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 64. Bông tai trẻ em Barta Đá Garnet

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Barta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  4.879.256,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng