Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Dawnica Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dawnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 2. Bông tai trẻ em Aingeal Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  8.822.784,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  5.953.411,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  6.130.499,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  6.167.540,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 6. Bông tai trẻ em Identifiable Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Identifiable

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  8.871.450,00 ₫
  4.521.836  - 53.653.715  4.521.836 ₫ - 53.653.715 ₫
 7. Bông tai trẻ em Yaws Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  5.525.155,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 8. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Piedshor Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 11. Bông tai trẻ em Extreage Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  5.458.105,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 12. Bông tai trẻ em Jokoa Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jokoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.928.724,00 ₫
  5.664.664  - 73.065.840  5.664.664 ₫ - 73.065.840 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  6.661.765,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 14. Bông tai trẻ em Suzana Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  6.657.710,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 15. Bông tai trẻ em Tristessa Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.088 crt - AAA

  7.048.115,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 16. Bông tai trẻ em Beagle Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  11.755.692,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 17. Bông tai trẻ em Duku Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 18. Bông tai trẻ em Crisun Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  6.082.646,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Lucia Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.244 crt - AAA

  14.791.877,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 21. Bông tai trẻ em Berika Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  6.414.383,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 22. Bông tai trẻ em Dammie Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 23. Bông tai trẻ em Deatta Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deatta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 24. Bông tai trẻ em Cotys Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 25. Bông tai trẻ em Aliane Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  5.564.359,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Datalia Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  6.179.707,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  9.305.654,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 29. Bông tai trẻ em Damborg Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damborg

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  4.820.587,00 ₫
  2.460.311  - 28.847.822  2.460.311 ₫ - 28.847.822 ₫
 30. Bông tai trẻ em Deylin Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  5.103.928,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 31. Bông tai trẻ em Acerola Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  12.222.340,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 32. Bông tai trẻ em Dagney Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  8.927.414,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 33. Bông tai trẻ em Chamika Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 34. Bông tai trẻ em Damilala Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.749.752,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 35. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  9.766.084,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 36. Bông tai trẻ em Aranoia Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aranoia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 37. Bông tai trẻ em Dejamarie Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  4.820.587,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 38. Bông tai trẻ em Berlioz Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.820.587,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 39. Bông tai trẻ em Barta Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Barta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  5.068.511,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 40. Bông tai trẻ em Alyra Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  6.556.053,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 41. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 42. Bông tai trẻ em Chandre Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  6.308.130,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 43. Bông tai trẻ em Cassiel Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cassiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.812.282,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 44. Bông tai trẻ em Buffy Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  7.538.556,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 45. Bông tai trẻ em Anysia Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Anysia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.559.762,00 ₫
  2.725.268  - 29.902.246  2.725.268 ₫ - 29.902.246 ₫
 46. Bông tai trẻ em Cyliss Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  6.330.570,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Brynie Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 49. Bông tai trẻ em Flurry Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  7.299.825,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 50. Bông tai trẻ em Chantis Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  8.397.772,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 51. Bông tai trẻ em Candiss Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  9.920.733,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 52. Bông tai trẻ em Annona Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Annona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  9.354.049,00 ₫
  4.882.771  - 53.721.302  4.882.771 ₫ - 53.721.302 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dayzie Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  6.556.053,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 54. Bông tai trẻ em Dangina Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  8.185.265,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 55. Bông tai trẻ em Amalures Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amalures

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  7.051.901,00 ₫
  3.652.616  - 40.541.064  3.652.616 ₫ - 40.541.064 ₫
 56. Bông tai trẻ em Bosphore Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫
 57. Bông tai trẻ em Lovely Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  11.933.861,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 58. Bông tai trẻ em Dandyish Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dandyish

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.032 crt - AAA

  5.942.868,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 59. Bông tai trẻ em Cochise Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  6.808.033,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 60. Bông tai trẻ em Coila Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  8.295.575,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 61. Bông tai trẻ em Cocona Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  5.043.367,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 62. Bông tai trẻ em Davney Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.128 crt - AAA

  6.641.217,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 63. Bông tai trẻ em Cheisa Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.812.282,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 64. Bông tai trẻ em Enola Đá Sapphire

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Enola

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  7.299.825,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng