Đang tải...
Tìm thấy 267 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 2. Bông tai trẻ em Cobi Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  8.101.723,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 3. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 4. Bông tai trẻ em Chamika Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 5. Bông tai trẻ em Acerola Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  12.546.777,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 6. Bông tai trẻ em Omuti Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Omuti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  14.044.322,00 ₫
  6.926.723  - 88.273.815  6.926.723 ₫ - 88.273.815 ₫
 7. Bông tai trẻ em Damilala Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 8. Bông tai trẻ em Dammie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Suzana Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.819.928,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 11. Bông tai trẻ em Tangkal Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.224 crt - AAA

  11.855.997,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 12. Bông tai trẻ em Eagles Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  5.716.302,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 13. Bông tai trẻ em Convolera Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AAA

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 14. Bông tai trẻ em Aingeal Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.903.893,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 15. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  6.454.936,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 17. Bông tai trẻ em Dayzie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 18. Bông tai trẻ em Bes Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.610.049,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Culzean Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  5.721.980,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 21. Bông tai trẻ em Knotts Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 22. Bông tai trẻ em Malarkae Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Malarkae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  7.115.435,00 ₫
  3.657.482  - 49.233.262  3.657.482 ₫ - 49.233.262 ₫
 23. Bông tai trẻ em Aviax Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.224 crt - AAA

  8.314.229,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 24. Bông tai trẻ em Identifiable Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Identifiable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  9.195.886,00 ₫
  4.521.836  - 53.653.715  4.521.836 ₫ - 53.653.715 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Brynie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 28. Bông tai trẻ em Extreage Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  5.539.214,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 29. Bông tai trẻ em Fila Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 31. Bông tai trẻ em Comilla Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 32. Bông tai trẻ em Deylin Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.185.037,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 33. Bông tai trẻ em Duku Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 34. Bông tai trẻ em Bonneri Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 35. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 36. Bông tai trẻ em Hexer Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  6.460.074,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 37. Bông tai trẻ em Berika Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.495.492,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 38. Bông tai trẻ em Ethic Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 39. Bông tai trẻ em Oranguru Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 40. Bông tai trẻ em Aliane Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 41. Bông tai trẻ em Elish Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  7.953.292,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 42. Bông tai trẻ em Coila Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  8.809.266,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 43. Bông tai trẻ em Hege Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 44. Bông tai trẻ em Yaws Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  5.525.155,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 45. Bông tai trẻ em Cassiel Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cassiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  7.310.639,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Balmiris Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  5.362.396,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 50. Bông tai trẻ em Catessa Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.028 crt - AAA

  10.149.189,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 51. Bông tai trẻ em Calbria Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 52. Bông tai trẻ em Miquel Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.611.477,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 53. Bông tai trẻ em Tyrese Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 54. Bông tai trẻ em Dopey Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 55. Bông tai trẻ em Cozner Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cozner

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.628.856,00 ₫
  3.917.572  - 44.461.337  3.917.572 ₫ - 44.461.337 ₫
 56. Bông tai trẻ em Delbin Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  6.784.510,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 57. Bông tai trẻ em Deleon Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.084 crt - AAA

  7.853.799,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 58. Bông tai trẻ em Dagney Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  9.305.923,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 59. Bông tai trẻ em Cochise Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  7.321.724,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 60. Bông tai trẻ em Diorama Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  10.639.360,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 61. Bông tai trẻ em Fourmi Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 62. Bông tai trẻ em Lilyae Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.489.738,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 63. Bông tai trẻ em Dangina Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  8.266.374,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 64. Bông tai trẻ em Berlioz Đá Sapphire Hồng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫

You’ve viewed 60 of 267 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng